Cùng nhìn lại những đường kiến tạo ảo diệu nhất của ĐTVN trong năm 2019.