Alisson, De Gea, Ter Stegen… đều là những thủ môn hàng đầu của thế giới nhưng đôi khi họ cũng có những phút chơi bóng sai lầm đáng quên. 

Dưới đây là 20 sai lầm của những thủ môn hàng đầu thế giới.