Tổng hợp những kỹ thuật qua người ảo diệu của Messi.

Ai có thể cản được những bước chạy và lấy bóng trong chân của anh ấy?

20 Skill qua người đơn giản và ảo diệu của Messi

20 Skill qua người đơn giản và ảo diệu của Messi

Posted by Bóng đá trực tuyến 24h on Thursday, April 4, 2019