เนื้อหา การ เขียน หนังสือ ร้องเรียนตํารวจ ห้ามพลาด!

Author:
 1. ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน
 • ระบุชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุณต้องการร้องเรียน
 • ระบุวันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่คุณต้องการร้องเรียน
 • ระบุสถานที่เกิดเหตุ
 • ระบุพยานที่เห็นเหตุการณ์
 1. อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
 • เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
 • อย่าใส่อารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในคำร้องเรียน
 • ใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นกลาง
 1. ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้มีการดำเนินการ
 • คุณต้องการให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิดหรือไม่
 • คุณต้องการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่
 • คุณต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสถานีตำรวจหรือไม่
 1. แนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน
 • ถ้าคุณมีหลักฐานที่สามารถสนับสนุนคำร้องเรียนของคุณได้ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเอกสารอื่นๆ ให้แนบหลักฐานเหล่านั้นไปด้วย
 1. ส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • คุณสามารถส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการสอบสวนข้อร้องเรียนได้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 1. ติดตามผลการร้องเรียนของคุณ
 • หลังจากที่คุณส่งคำร้องเรียนไปแล้ว ให้ติดตามผลการร้องเรียนของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามคำร้องเรียนของคุณ