3 หนังสือที่ Hr ควรอ่านปี 2567

Author:

3 หนังสือที่ Hr ควรอ่านปี 2567

บทสรุป

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่องานคือ ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลาการมีทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานสายบุคคล หนังสือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดใหม่ๆ และทางรอดในอนาคต

บทนำ

หนังสือทั้งสามเล่มที่กำลังจะแนะนำไปนี้เป็นหนังสือยอดนิยมสำหรับผู้ที่ทำงานสายบุคคลหรือ HR ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรับรองว่าหนังสือเหล่านี้จะสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

1. 10X HR ทลายกรอบ HR แบบเดิมๆ สู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสายงานบุคคล ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกสำหรับหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานแบบ X10 หรือการทำงานให้ได้เกินกว่าเป้าถึง 10 เท่า โดยผู้เขียนหวังว่าเมื่อผู้อ่านได้อ่านจบแล้วจะสามารถทำงาน HR แบบ X10 ได้อย่างดียิ่ง

 • เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นสินทรัพย์หลักสำหรับธุรกิจ การจะได้พนักงานที่ดีต้องอาศัยการคัดเลือกที่แม่นยำและรวดเร็ว ดังนั้นผู้เขียนจึงนำเสนอเทคนิคการสรรหาพนักงานแบบ X10 ที่สามารถช่วยให้ได้ตัวผู้สมัครที่มีศักยภาพมาทำงานกับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 • เปลี่ยนวิธีการพัฒนาพนักงาน ให้ออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ผู้เขียนได้เสนอวิธีการพัฒนาพนักงานแบบ X10 ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาพนักงานขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาพนักงานอีกด้วย

 • เปลี่ยนวิธีการวัดผลการทำงานพนักงานแบบเดิมๆ องค์กรส่วนใหญ่ยังคงวัดผลการทำงานของพนักงานด้วยวิธีการแบบเดิมๆ ผู้เขียนจึงได้นำแนวคิดเรื่องการวัดผลการทำงานแบบ X10 มาแบ่งปันให้กับผู้อ่าน โดยเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในยุคสมัยปัจจุบัน

2. ปลดปล่อยพลังสู่สมองแสนฉลาด พรุ่งนี้คุณจะมีเวลา 25 ชั่วโมง (Unlocking Your Extra 25 Hours a Day)

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Dan Kennedy นักเขียนหนังสือขายดีระดับโลก ผู้ที่สนใจในพลังของสมองที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการทำงานและชีวิตมาอย่างยาวนานได้ใช้ประสบการณ์ของตนเองถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้มีเวลาทำงานมากขึ้นกว่าเดิมถึง 25 ชั่วโมงต่อวัน

 • เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำงานที่สำคัญที่สุด เนื่องจากช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ ผู้เขียนจึงแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของงานให้ดี เริ่มทำจากงานที่ยากและสำคัญที่สุดก่อน เพื่อให้สามารถโฟกัสและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคที่ว่านี้เริ่มมีหลายองค์กรนำไปปรับใช้แล้วและได้ผลเป็นอย่างดี

 • จัดลำดับความสำคัญของงาน ด้วยเทคนิค 4D ซึ่งประกอบไปด้วย Delete, Delegate, Defer และ Do เป็นเทคนิคที่ช่วยให้จัดการกับงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้งานลุล่วงไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

 • จัดการการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องการประชุมที่ยาวนานและไร้ประสิทธิภาพ ผู้เขียนเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้นำเสนอแนวทางการจัดการการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่จำกัด การที่ผู้อ่านสามารถนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ก็จะสามารถช่วยให้งานประชุมบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นอีกด้วย

3. เรียนรู้แบบนักธุรกิจ 3 Mega Learning (Learn Like A Business Master)

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย คุณแดน สนธยา ให้แนวคิดวิธีการบริหารจัดการเวลาในการเรียนรู้ให้คุ้มค่า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการทำงาน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการอ่านและการเรียนรู้ค่อนข้างมาก โดยผู้เขียนได้แบ่งหนังสือออกเป็นสามภาคด้วยกัน

 • เตรียมพร้อมรับความรู้ ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจดจำและการคิด รวมถึงแนวทางการจัดทำสมุดบันทึกการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้พร้อมเพื่อให้ความรู้ที่ได้รับสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 • เทคนิคในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจำ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่หลากหลายเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพ ผู้เขียนได้อธิบายถึงลักษณะการเรียนรู้ของมนุษย์ พร้อมแนะนำเทคนิคการใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมถึง เทคนิคการใช้พลังของจิตใต้สำนึก เทคนิคการเรียนลืม และอื่นๆ อีกมากมาย

 • วิธีการอ่านที่ถูกต้องและนำความรู้ไปใช้ การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากสำหรับมนุษย์ ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดแนวคิดในการอ่านให้ประสบความสำเร็จ จากวิธีการอ่านที่ไม่ถูกต้อง การอ่านให้ถูกต้อง และเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้มากขึ้น สำหรับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่านหนังสือคุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

บทสรุป

หนังสือทั้งสามเล่มนี้ จัดได้ว่าเป็นหนังสือที่สำคัญสำหรับผู้ทำงานสายบุคคล ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจแตกต่างกันไป คุณสามารถเลือกอ่านหนังสือที่คุณสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามความถนัดของคุณ หนังสือเหล่านี้จะคอยเป็นคู่มือในการเดินทางของคุณ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางสายบุคคลของคุณ

คำหลัก

 • เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ทักษะการบริหารบุคคล
 • การสรรหาพนักงาน
 • การพัฒนาพนักงาน
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน