Bảng xếp hạng 20 đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Premier League xét về tổng số điểm giành được trong một mùa bóng.

Theo thống kê của Fourfourtwo thì đội bóng nửa xanh thành Manchester đang giữ kỷ lục với số điểm 100 mà họ giành được ở mùa giải 2017/2018:

20. Liverpool, 2008/09

86 điểm (+50), Á quân

19. Tottenham Hotspur, 2016/17

86 điểm (+60), Á quân

18. Manchester City, 2013/14

86 điểm (+65), Vô địch

17. Chelsea, 2009/10

86 điểm (+71), Vô địch

16. Chelsea, 2014/15

87 điểm (+41), Vô địch

15. Arsenal, 2001/02

87 điểm (+43), Vô địch

14. Manchester United, 2007/08

87 điểm (+58), Vô địch

13. Manchester United, 2012/13

89 điểm (+43), Vô địch

12. Manchester United, 2006/07

89 điểm (+56), Vô địch

11. Manchester United, 2011/12

89 điểm (+56), Á quân

10. Manchester City 2011/12

89 điểm (+64), Vô địch

9. Manchester United, 2008/09

90 điểm (+44), Vô địch

8. Arsenal, 2003/04

90 điểm (+47), Vô địch

7. Chelsea, 2005/06

91 điểm (+50), Vô địch

6. Manchester United, 1999/2000

91 điểm (+52), Vô địch

5. Liverpool, 2018/19

Dự kiến 93.2 điểm (dựa trên số điểm trung bình đã đạt được ở mùa giải này) (+63), Á quân

4. Chelsea, 2016/17

93 điểm (+52), Vô địch

3. Manchester City, 2018/19

Dự kiến 94.3 điểm (dựa trên số điểm trung bình đã đạt được ở mùa giải này)(+74), Vô địch

2. Chelsea, 2004/05

95 điểm (+57), Vô địch

1. Manchester City, 2017/18

100 điểm (+79), Vô địch