Thử thách tâng cuộn giấy vệ sinh 10 lần đang trở thành trào lưu trên mạng xã hội. Trong đoạn video, Công Phượng quyết định đưa cuộn giấy vào thùng khi thực hiện được 7 lần chạm nhưng bất thành và rơi ra ngoài nền nhà.