Sau 2 lượt trận tại vòng bảng đã xác định được 6/16 đội góp mặt vòng 1/8 của Asian Cup 2019.

1. Jordan: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng B)

2. Trung Quốc: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng C)

3. Hàn Quốc: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhì bảng C)

4. Iran: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng D)

5. Iraq: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhì bảng D)

6. Saudi Arabia: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng E)

Kết quả ở lượt trận thứ hai tại vòng bảng Asian Cup 2019.