Tổng Giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên khẳng định bản quyền VL U23 Châu Á 2020 tới đây sẽ được bảo vệ chặt chẽ.