Trước Ngô Hoàng Thịnh, một số cầu thủ nổi tiếng khác như Quế Ngọc Hải, Trần Đình Đồng… từng gây ra chấn thương nghiêm trọng cho các đồng nghiệp trên các sân cỏ Việt Nam.