Tốc độ, quyết đoán, khéo léo và sự chính xác của các ngôi sao sân cỏ khiến đối phương bất lực trong việc đeo bám như video dưới đây.

Nguồn video: Teo CRi