Nhìn lại những khoảnh khắc “khó đỡ” nhất trong lịch sử của bộ môn thể thao Vua.