Đoạn clip dưới đây tổng hợp lại một số pha đá 11m kiểu panenka thành bàn của những ngôi sao sân cỏ nổi tiếng.

Nguồn: Sir Alex