Đá bóng là dễ nhưng để trở một sở hữu kỷ thuật như ngôi sao thì không phải là ai cũng có thể làm được đâu nhé.