การตัดเล็บวันไหนดีพฤศจิกายน 2568 ดึงดูดโชคลาภ ช่วยเพิ่มโชคลาภ

บทสรุป

การตัดเล็บในวันที่เป็นมงคลจะช่วยดึงดูดโชคลาภและเพิ่มความโชคดี ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2568 วันที่ที่เหมาะสำหรับการตัดเล็บคือวันที่ 1, 5, 11, 16, 20, 25 และ 29 ซึ่งเป็นวันที่เป็นมงคลตามคติความเชื่อไทย การตัดเล็บในวันเหล่านี้จะช่วยนำพาโชคลาภและความโชคดีมาให้

บทนำ

การตัดเล็บเป็นกิจวัตรประจำวันปกติที่เราหลายๆ คนอาจมองข้าม แต่ในทางโหราศาสตร์ไทย เชื่อกันว่าการตัดเล็บในวันเป็นมงคลจะช่วยเสริมดวงชะตา ดึงดูดโชคลาภ และเพิ่มความโชคดี โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีหลายวันที่เหมาะสำหรับการตัดเล็บ เพื่อนำพาโชคลาภและความโชคดีมาให้

คำถามที่พบบ่อย

 • การตัดเล็บวันไหนดีที่สุด?
  ในเดือนพฤศจิกายน 2568 วันที่เป็นมงคลสำหรับการตัดเล็บคือวันที่ 1, 5, 11, 16, 20, 25 และ 29
 • การตัดเล็บในวันที่เป็นอัปมงคลมีผลอย่างไร?
  มีความเชื่อว่าการตัดเล็บในวันที่เป็นอัปมงคลจะนำพาความโชคร้ายและอุปสรรคมาให้
 • นอกจากวันตัดเล็บแล้ว มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อโชคลาภหรือไม่?
  ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อโชคลาภ ได้แก่ ทิศทางการตัดเล็บ เวลาที่ตัดเล็บ และสภาพจิตใจขณะตัดเล็บ

วันที่เป็นมงคลสำหรับการตัดเล็บในเดือนพฤศจิกายน 2568

วันจันทร์ (1 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจ
 • ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 • ดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่ง

วันศุกร์ (5 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยเสริมเสน่ห์และความรักใคร่
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่รักหรือเสริมความสัมพันธ์
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหา
 • นำพาโชคลาภในด้านธุรกิจและความรัก

วันจันทร์ (11 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยในเรื่องสุขภาพและความแข็งแรง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงหรือฟื้นฟูสุขภาพ
 • ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ
 • ดึงดูดโชคลาภในด้านความมั่นคงและชีวิตที่ยืนยาว

วันเสาร์ (16 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและความร่ำรวย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทรัพย์สินหรือเงินทอง
 • ช่วยเปิดทางให้มีโชคลาภและความสำเร็จทางการเงิน
 • ดึงดูดโชคลาภในด้านลาภลอยและการลงทุน

วันพุธ (20 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยในเรื่องการเรียน การศึกษา และความรู้
 • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
 • ช่วยให้จดจำและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น
 • ดึงดูดโชคลาภในด้านการสอบ การทำงานวิจัย และการประสบความสำเร็จในสายอาชีพ

วันอาทิตย์ (25 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยในเรื่องความสุข ความรื่นเริง และความสมหวัง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความสุขและความสำเร็จในชีวิต
 • ช่วยขจัดความทุกข์ ความเศร้า และอุปสรรคต่างๆ
 • ดึงดูดโชคลาภในด้านความรัก ความสัมพันธ์ และชีวิตครอบครัว

วันศุกร์ (29 พฤศจิกายน 2568)

 • ช่วยในเรื่องการปกป้อง คุ้มครอง และความปลอดภัย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องตนเองจากอันตรายและอุปสรรค
 • ช่วยให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง
 • ดึงดูดโชคลาภในด้านสุขภาพ การช่วยเหลือจากผู้อื่น และการมีชีวิตที่ปลอดภัย

บทสรุป

การตัดเล็บในวันที่เป็นมงคลในเดือนพฤศจิกายน 2568 จะช่วยเสริมดวงชะตา ดึงดูดโชคลาภ และเพิ่มความโชคดีในชีวิต โดยมีวันที่เป็นมงคลหลายวันให้เลือกตามความต้องการและความเชื่อส่วนบุคคล เช่น วันจันทร์ วันศุกร์ วันจันทร์ วันเสาร์ วันพุธ วันอาทิตย์ และวันศุกร์ ด้วยการตัดเล็บในวันที่เป็นมงคลเหล่านี้ เราสามารถพลิกชะตาชีวิตให้ดีขึ้น นำพาโชคลาภและความโชคดีเข้ามาในชีวิตได้

แท็กคำหลัก

 • ตัดเล็บวันไหนดี
 • พฤศจิกายน 2568
 • วันตัดเล็บมงคล
 • โชคลาภ
 • ความโชคดี