ฤกษ์คลอดดึงดูดทรัพย์ธันวาคม 2568 ช่วงเวลาที่ดีให้มีโชคมีลาภ

บทสรุป

การคลอดบุตรในช่วงฤกษ์คลอดที่กำหนดไว้ดีนั้นเป็นความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานในสังคมไทย โดยเชื่อกันว่าจะนำพาโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทารกที่เกิดมา ในเดือนธันวาคม 2568 มีฤกษ์คลอดที่เป็นมงคลหลายช่วงเวลา ซึ่งพ่อแม่ที่กำลังรอคอยการกำเนิดของลูกน้อยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

คำนำ

การมีบุตรเป็นเรื่องน่ายินดีของครอบครัว แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคู่ก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับฤกษ์คลอดของลูกน้อย เพราะเชื่อกันว่าฤกษ์คลอดที่ดีจะช่วยให้ลูกเกิดมามีสุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ และมีชีวิตที่ดี ดังนั้น การหาฤกษ์คลอดที่เป็นมงคลจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัวที่กำลังจะต้อนรับสมาชิกใหม่

คำถามที่พบบ่อย

 • อะไรคือฤกษ์คลอด?
  ฤกษ์คลอดคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคลอดบุตร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งของดวงดาวและโหราศาสตร์ เพื่อให้ทารกที่เกิดมามีดวงชะตาที่ดี
 • ฤกษ์คลอดที่เป็นมงคลมีผลอย่างไร?
  เชื่อกันว่าฤกษ์คลอดที่เป็นมงคลจะช่วยให้ทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีพลังงานแห่งความเป็นสิริมงคลแผ่กระจายอยู่
 • หาฤกษ์คลอดได้ที่ไหน?
  ฤกษ์คลอดสามารถหารได้จากโหรหรือนักพยากรณ์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณาจากวัน เดือน ปี เวลาเกิดของพ่อแม่และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์คลอดธันวาคม 2568 ที่เป็นมงคล

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 06.09 – 07.59 น.

 • วันธงชัย: เป็นวันที่มีพลังแห่งความเป็นสิริมงคลสูง ช่วยให้เด็กที่เกิดมาประสบความสำเร็จในชีวิต
 • ฤกษ์เศรษฐี: เป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมด้านการเงิน ทำให้เด็กมีโชคลาภและความมั่งคั่ง
 • ฤกษ์รวยมั่งมี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ฤกษ์โสฬสชนมปี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 09.09 – 10.59 น.

 • วันอธิบดี: เป็นวันที่มีพลังแห่งความเป็นผู้นำ ช่วยให้เด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • ฤกษ์เกษตร: เป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมด้านการเกษตรและการทำมาค้าขาย ทำให้เด็กมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีอาชีพที่มั่นคง
 • ฤกษ์จันทร์เสวยอุสาภ: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีจิตใจดี มีเมตตา และเป็นที่รักของคนรอบข้าง
 • ฤกษ์โสฬสชนมปี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 11.09 – 12.59 น.

 • วันจันทร์: เป็นวันที่มีพลังแห่งความเป็นสิริมงคล ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ราบรื่น มีความสุข และประสบความสำเร็จ
 • ฤกษ์อายุยืน: เป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและอายุที่ยืนยาว ทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาว
 • ฤกษ์บรมสุรฤกษ์: เป็นฤกษ์ที่มีพลังแห่งความเป็นมงคลสูงสุด ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่รุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้าน
 • ฤกษ์โสฬสชนมปี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 09.09 – 10.59 น.

 • วันธงชัย: เป็นวันที่มีพลังแห่งความเป็นสิริมงคลสูง ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต
 • ฤกษ์เศรษฐี: เป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมด้านการเงิน ทำให้เด็กมีโชคลาภและความมั่งคั่ง
 • ฤกษ์รวยมั่งมี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ฤกษ์โสฬสชนมปี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 11.09 – 12.59 น.

 • วันศุกร์: เป็นวันแห่งความสุข ความรัก และความสำเร็จ ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จในด้านความรักและครอบครัว
 • ฤกษ์หิรัญฤกษ์: เป็นฤกษ์ที่ส่งเสริมด้านการเงินและความมั่งคั่ง ทำให้เด็กมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีงานที่ดี
 • ฤกษ์รวยมั่งมี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ฤกษ์โสฬสชนมปี: เป็นฤกษ์ที่ช่วยให้เด็กมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรง

สรุป

ฤกษ์คลอดที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคลอดบุตร โดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่ที่ปรารถนาให้ลูกน้อยมีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างไรก็ตาม การเลือกฤกษ์คลอดที่ดีไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะส่งผลต่อชีวิตของเด็ก พ่อแม่ยังต้องเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกน้อยให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมด้วย

คำหลัก

 • ฤกษ์คลอดธันวาคม 2568
 • โชคลาภ
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ประสบความสำเร็จ
 • ฤกษ์มงคล