ฤกษ์คลอดดึงดูดทรัพย์มกราคม 2568 วันไหนดีเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา

บทสรุป

ผู้ที่กำลังมองหาฤกษ์คลอดที่เป็นมงคลในเดือนมกราคม 2568 เพื่อเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา สามารถเลือกวันคลอดได้ ดังนี้

 1. วันที่ 2 มกราคม 2568 เวลา 10.09 น. ถึง 12.09 น.
 2. วันที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 14.09 น. ถึง 16.09 น.
 3. วันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 09.09 น. ถึง 11.09 น.
 4. วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 12.09 น. ถึง 14.09 น.

บทนำ

จังหวะเวลาในการคลอดของเด็กส่งผลอย่างมากต่อดวงชะตาและลักษณะนิสัยของเด็ก ฤกษ์คลอดที่ดีจะช่วยเสริมดวงชะตาในด้านต่างๆ ได้ตามความปรารถนาของพ่อแม่ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และกำลังมองหาฤกษ์คลอดมงคลในเดือนมกราคมนี้ บทความนี้ได้คัดสรรฤกษ์คลอดที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา แนะนำวิธีการหาฤกษ์คลอด และข้อควรรู้ต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์คลอดที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจาคือวันไหนบ้าง?
  • วันที่ 2 มกราคม 2568 เวลา 10.09 น. ถึง 12.09 น.
  • วันที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 14.09 น. ถึง 16.09 น.
  • วันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 09.09 น. ถึง 11.09 น.
  • วันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 12.09 น. ถึง 14.09 น.
 • วิธีการหาฤกษ์คลอดอย่างไร?
  • ปรึกษาซินแสหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์
  • ค้นหาจากปฏิทินฤกษ์คลอด
  • พิจารณาจากวัน เดือน ปีเกิดของพ่อแม่และบุตร
 • สิ่งที่ควรคำนึงในการหาฤกษ์คลอดคืออะไร?
  • ความหมายของวัน เดือน ปีเกิดของบุตร
  • ดวงชะตาของพ่อแม่ในช่วงเวลาที่คลอด
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคลอดตามหลักโหราศาสตร์

5 ฤกษ์คลอดมงคลเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา

ธงชัย

 • เป็นฤกษ์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้เด่นดัง มีคนกล่าวขวัญถึง
 • ธงชัยปากพระ เข้มแข็งมั่นคง
  • เด็กจะมีความกล้าหาญ เข้มแข็ง กล้าแสดงออก
  • เจรจาต่อรองเก่ง พูดจาเป็นที่น่าฟังน่าเชื่อถือ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการกว้างไกล

ราชฤกษ์

 • เป็นฤกษ์ที่มีความเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมให้เด็กมีบุคลิกภาพดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
 • ราชฤกษ์รวยทรัพย์ มีวาสนา
  • เด็กจะมีโชคลาภวาสนาดี มีความเจริญรุ่งเรือง
  • มีเสน่ห์ ดึงดูดใจคนรอบข้าง
  • ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบปฏิภาณดี

สมโภช

 • เป็นฤกษ์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
 • สมโภชโภคสมบัติ มีกินมีใช้
  • เด็กจะมีชีวิตที่สุขสบาย มีความมั่งคั่งทางการเงิน
  • เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  • มีสติปัญญาเฉียบแหลม เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

โจโฉ

 • เป็นฤกษ์ที่ช่วยเสริมให้เด็กมีสติปัญญาดีและมีความทะเยอทะยานสูง
 • โจโฉเลขานุรักษ์ พูดจาเฉียบคม
  • เด็กจะมีความเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความอดทนสูง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูง มีความมุ่งมั่น

มงคล

 • เป็นฤกษ์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้มีความสุขความเจริญในชีวิต
 • มงคลเสริมศรี ค้าขายร่ำรวย
  • เด็กจะมีความสุขความเจริญในชีวิต ประสบความสำเร็จในทุกด้าน
  • เป็นผู้ที่มีความเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง มีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุน

บทสรุป

การเลือกฤกษ์คลอดที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมดวงชะตาและลักษณะนิสัยของเด็กในด้านต่างๆ ได้ตามที่พ่อแม่ปรารถนา สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และกำลังมองหาฤกษ์คลอดดีในเดือนมกราคม 2568 ฤกษ์คลอดทั้ง 5 ฤกษ์ที่ได้แนะนำไปนั้นล้วนเป็นฤกษ์มงคลที่เสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา ช่วยให้เด็กมีบุคลิกภาพดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีความฉลาดปราดเปรื่อง และประสบความสำเร็จในชีวิต

คำหลัก

 • ฤกษ์คลอด
 • ฤกษ์คลอดเสริมดวง
 • ฤกษ์คลอดมกราคม 2568
 • ฤกษ์คลอดเสริมดวงการสื่อสาร
 • ฤกษ์คลอดเสริมดวงการเจรจา