ฤกษ์คลอดดึงดูดทรัพย์เมษายน 2568 วันไหนดีสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

สรุปประเด็นสำคัญ

ฤกษ์คลอดดึงดูดทรัพย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายน 2568 มีหลายช่วงเวลาให้เลือก โดยแต่ละฤกษ์มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ เช่น ฤกษ์บน ฤกษ์ล่าง ฤกษ์สะดวก และฤกษ์เฉพาะบุคคล ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุด

บทนำ

การเลือกฤกษ์คลอดเป็นความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดมาช้านานในสังคมไทย โดยเชื่อว่าการคลอดบุตรในช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์ดีจะช่วยเสริมสิริมงคลและนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ทั้งตัวเด็กและครอบครัว สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่มีธาตุไฟเป็นธาตุประจำวัน การเลือกฤกษ์คลอดในเดือนเมษายน 2568 ควรพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

 • การเลือกรฤกษ์คลอดมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง
  การเลือกรฤกษ์คลอดควรพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ เช่น ฤกษ์บน ฤกษ์ล่าง ฤกษ์สะดวก และฤกษ์เฉพาะบุคคล โดยฤกษ์บนเป็นฤกษ์ที่กำหนดโดยโหรตามหลักวิชาโหราศาสตร์ ฤกษ์ล่างเป็นฤกษ์ที่พิจารณาจากวันเกิดของบิดามารดาและผู้คลอด ฤกษ์สะดวกเป็นฤกษ์ที่เหมาะสมกับความสะดวกของครอบครัว ส่วนฤกษ์เฉพาะบุคคลจะพิจารณาจากดวงชะตาของผู้ที่จะคลอด
 • การคลอดบุตรในฤกษ์ดีมีข้อดีอย่างไร
  การคลอดบุตรในฤกษ์ดีเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับเด็กและครอบครัว ดวงชะตาของเด็กจะได้รับการหนุนนำจากพลังงานที่ดี ทำให้มีชีวิตที่ราบรื่น มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต
 • ผู้ที่สนใจจะเลือกรฤกษ์คลอดควรปรึกษาใคร
  ผู้ที่สนใจจะเลือกรฤกษ์คลอดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาฤกษ์คลอด

 • ฤกษ์บน เป็นฤกษ์ที่กำหนดโดยโหรตามหลักวิชาโหราศาสตร์ โดยจะพิจารณาจากตำแหน่งดวงดาวและอิทธิพลของเทพเจ้าต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา โดยฤกษ์บนที่มีความเหมาะสมสำหรับการคลอดบุตรในเดือนเมษายน 2568 สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่
  • ฤกษ์โสภาธินฤกษ์
  • ฤกษ์เทวีฤกษ์
  • ฤกษ์อุบัติฤกษ์
 • ฤกษ์ล่าง เป็นฤกษ์ที่พิจารณาจากวันเกิดของบิดามารดาและผู้คลอด โดยจะนำวันเกิดของทั้งสามฝ่ายมาคำนวณหาฤกษ์ที่เหมาะสม โดยฤกษ์ล่างที่ดีสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายน 2568 ได้แก่
  • ฤกษ์วันธงชัย
  • ฤกษ์วันอธิบดี
  • ฤกษ์วันศุภโชค
 • ฤกษ์สะดวก เป็นฤกษ์ที่เหมาะสมกับความสะดวกของครอบครัว โดยจะพิจารณาจากวันและเวลาที่สะดวกทั้งต่อฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย และแพทย์ โดยฤกษ์ที่สะดวกสำหรับแต่ละครอบครัวจะแตกต่างกันไป
 • ฤกษ์เฉพาะบุคคล เป็นฤกษ์ที่พิจารณาจากดวงชะตาของผู้ที่จะคลอด โดยจะนำวันเกิด เวลาเกิด และสถานที่เกิดของผู้คลอดมาคำนวณหาฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยฤกษ์เฉพาะบุคคลจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของเด็กและทำให้ชีวิตราบรื่น

ข้อควรระวังในการเลือกรฤกษ์คลอด

 • ควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับธาตุประจำวันเกิดของผู้คลอด โดยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีธาตุไฟเป็นธาตุประจำวัน ดังนั้นควรเลือกรฤกษ์ที่มีธาตุที่เกื้อหนุนกับธาตุไฟ เช่น ธาตุไม้
 • หลีกเลี่ยงการเลือกรฤกษ์ที่มีธาตุที่ขัดแย้งกับธาตุประจำวันเกิดของผู้คลอด เช่น ธาตุน้ำและธาตุทอง
 • ไม่ควรเลือกรฤกษ์ที่มีดาวร้ายสถิตอยู่ เพราะอาจส่งผลเสียต่อดวงชะตาของเด็ก
 • ควรเลือกฤกษ์ที่มีดวงดาว吉ดาว หรือดาวมงคลสถิตอยู่ เพราะจะช่วยเสริมดวงชะตาของเด็กให้ดียิ่งขึ้น
 • ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่สุด

บทสรุป

การเลือกรฤกษ์คลอดเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับตนเองและครอบครัว การคลอดบุตรในช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์ดีจะช่วยเสริมสิริมงคลและนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ทั้งตัวเด็กและครอบครัว ดังนั้นจึงควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

คำหลัก

 • ฤกษ์คลอด
 • ฤกษ์คลอดดึงดูดทรัพย์
 • โหราศาสตร์
 • ธาตุประจำวัน
 • วันอาทิตย์