ฤกษ์คลอดพฤศจิกายน 2568 วันไหนดีเสริมดวงด้านการสื่อสารเจรจา

บทสรุป

ฤกษ์คลอดในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่เหมาะสำหรับการเสริมดวงด้านการสื่อสารและเจรจา ได้แก่

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.09 – 09.09 น.
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.09 – 11.09 น.
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.09 – 13.09 น.

บทนำ

การเลือกฤกษ์คลอดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกเกิดมาในวันเวลาที่ดีที่สุด โดยฤกษ์คลอดที่เหมาะสำหรับการเสริมดวงด้านการสื่อสารและเจรจานั้นจะช่วยให้เด็กมีทักษะในการพูดคุย เจรจาต่อรอง และการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมต้องเลือกฤกษ์คลอดด้านการสื่อสารและเจรจา?
การเลือกฤกษ์คลอดด้านการสื่อสารและเจรจาจะช่วยให้เด็กมีทักษะในการพูดคุย เจรจาต่อรอง และการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

2. มีเกณฑ์ในการพิจารณาฤกษ์คลอดอย่างไร?
เกณฑ์ในการพิจารณาฤกษ์คลอดนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ดวงชะตาของพ่อแม่ ดวงชะตาของเด็ก และวันเวลาที่เหมาะสม

3. ฤกษ์คลอดที่เหมาะสมสำหรับการเสริมดวงด้านการสื่อสารและเจรจา มีวันไหนบ้าง?
ฤกษ์คลอดที่เหมาะสมสำหรับการเสริมดวงด้านการสื่อสารและเจรจา ได้แก่

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.09 – 09.09 น.
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.09 – 11.09 น.
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.09 – 13.09 น.

ธาตุที่ส่งเสริมการสื่อสารและเจรจา

ธาตุลม

 • ช่วยให้มีสติปัญญาดี ความจำดี ไหวพริบดี พูดเก่ง
 • ช่วงเวลาที่ธาตุลมแรง ได้แก่ ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. และ 15.00 – 17.00 น.

ธาตุน้ำ

 • ช่วยให้มีอารมณ์อ่อนไหว สื่อสารด้วยความรู้สึก อ่อนโยน นุ่มนวล
 • ช่วงเวลาที่ธาตุน้ำแรง ได้แก่ ช่วงเวลา 23.00 – 01.00 น. และ 03.00 – 05.00 น.

ดาวที่ส่งเสริมการสื่อสารและเจรจา

ดาวพุธ

 • เป็นดาวแห่งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน
 • ช่วงเวลาที่ดาวพุธแรง ได้แก่ วันพุธ เวลา 07.00 – 09.00 น. และ 15.00 – 17.00 น.

ดาวศุกร์

 • เป็นดาวแห่งความรัก ความงาม ศิลปะ การเจรจาต่อรอง
 • ช่วงเวลาที่ดาวศุกร์แรง ได้แก่ วันศุกร์ เวลา 06.00 – 08.00 น. และ 18.00 – 20.00 น.

ฤกษ์ยามที่ส่งเสริมการสื่อสารและเจรจา

ฤกษ์มหัทธโน

 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรอง ทำสัญญาต่างๆ
 • ช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์มหัทธโน ได้แก่ เวลา 07.09 – 09.09 น. และ 11.09 – 13.09 น.

ฤกษ์คลอดที่เหมาะสม

วันจันทร์

 • เป็นวันที่มีความอ่อนโยน อ่อนไหว มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเสริมดวงด้านการเจรจาต่อรอง

วันพุธ

 • เป็นวันแห่งสติปัญญา ไหวพริบ ใฝ่รู้
 • เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการเสริมดวงด้านการสื่อสาร

สรุป

การเลือกฤกษ์คลอดที่เหมาะสมสำหรับการเสริมดวงด้านการสื่อสารและเจรจาเป็นสิ่งสำคัญ โดยฤกษ์คลอดที่เหมาะสมนั้น ควรพิจารณาธาตุที่ส่งเสริม ดาวที่ส่งเสริม และฤกษ์ยามที่ส่งเสริมการสื่อสารและเจรจา ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะในการพูดคุย เจรจาต่อรอง และการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

คำสำคัญ

 • ฤกษ์คลอดพฤศจิกายน 2568
 • ฤกษ์คลอดเสริมการสื่อสาร
 • การสื่อสารและเจรจา
 • ฤกษ์มหัทธโน
 • ดาวพุธ