ฤกษ์คลอดเดือนมิถุนายน 2568 เสริมดวงรุ่งตลอดปี โชคดี สุขี

บทนำ

การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคลอดบุตรเป็นสิ่งสำคัญตามความเชื่อของคนไทยโบราณ เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของลูกน้อย วันคลอดแต่ละวันมีความหมายและอิทธิพลต่อดวงชะตาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมิถุนายน 2568 ที่มีฤกษ์ดีหลายช่วงให้เลือก

คำถามที่พบบ่อย

 • 1. ฤกษ์คลอดที่ดีที่สุดในเดือนมิถุนายน 2568 คือวันใด

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2568
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2568
  • วันที่ 15 มิถุนายน 2568
  • วันที่ 24 มิถุนายน 2568
 • 2. ฤกษ์คลอดนี้เหมาะกับเด็กชายหรือเด็กหญิง

  • เหมาะกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง
 • 3. การเลือกฤกษ์คลอดสำคัญอย่างไร

  • ส่งผลต่อดวงชะตาและชีวิตของลูกน้อย
  • เสริมสร้างสิริมงคลให้ทั้งแม่และลูก
  • นำโชคลาภและความสุขมาสู่ครอบครัว

ฤกษ์คลอดแนะนำ

ดวงดีเด่นเฉิดฉาย

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2568 เวลา 11.09-12.39 น.
  • เด็กที่เกิดในช่วงเวลานี้จะมีจิตใจดี มีเมตตา รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ใจกล้า ใจนักเลง โชคดี มีลาภลอยบ่อย
  • หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือ
  • ชีวิตรักสมหวัง มีครอบครัวที่อบอุ่น

ดวงโดดเด่นมีสเน่ห์

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2568 เวลา 10.19-11.49 น.
  • เด็กที่เกิดในช่วงเวลานี้จะเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ใจดี โชคดี มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล
  • หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า มีโอกาสได้ทำงานใหญ่ มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะหรือการสื่อสาร
  • ชีวิตรักโรแมนติก มีความสุขในชีวิตคู่

ดวงรุ่งโรจน์โชคดี

 • วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2568 เวลา 13.09-14.39 น.
  • เด็กที่เกิดในช่วงเวลานี้จะเป็นคนฉลาด มีไหวพริบ มีความสามารถรอบด้าน มีความทะเยอทะยาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โชคดี มีลาภลอยบ่อย
  • หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสได้เป็นผู้นำ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • ชีวิตรักสมหวัง มีคู่ครองที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ดวงสุขภาพดี แข็งแรง

 • วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 10.19-11.49 น.
  • เด็กที่เกิดในช่วงเวลานี้จะเป็นคนร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี มีความอดทน มีความขยันขันแข็ง ทนทานต่อความยากลำบาก โชคดี มีอายุยืนยาว
  • หน้าที่การงานมั่นคง มีความก้าวหน้าในสายงานที่ทำ มีความรับผิดชอบสูง
  • ชีวิตครอบครัวอบอุ่น มีความสุขกายสบายใจ

บทสรุป

การเลือกฤกษ์คลอดที่ดีในเดือนมิถุนายน 2568 จะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับลูกน้อยและนำสิ่งดีๆ มาสู่ครอบครัว ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมกับประสบความสำเร็จในชีวิต หมั่นตรวจสอบฤกษ์ดีต่างๆ เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาสู่ครอบครัว

คำหลัก

 • ฤกษ์คลอดปี 2568
 • ฤกษ์คลอดเดือนมิถุนายน
 • ฤกษ์คลอดเด็กชาย
 • ฤกษ์คลอดเด็กหญิง
 • เสริมดวงชะตา