ฤกษ์คลอดเมษายน 2568 วันไหนดีตามดวงวันเกิด

สรุปประเด็นสำคัญ

ฤกษ์คลอดเดือนเมษายน 2568 เป็นช่วงเวลาที่มีความเป็นมงคล เหมาะแก่การให้กำเนิดบุตร โดยมีฤกษ์ดีหลากหลายวันที่เหมาะสมกับวันเกิดของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หากต้องการเลือกฤกษ์คลอดที่เหมาะสมที่สุด ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

บทนำ

การกำหนดฤกษ์คลอดเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยที่สืบทอดมายาวนาน เพื่อให้บุตรที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีความสำเร็จ และมีอายุยืนยาว ดังนั้น พ่อแม่จึงให้ความสำคัญกับการเลือกว่าฤกษ์คลอดวันไหนดี โดยมักจะพิจารณาจากวันเกิดของบิดามารดา แล้วเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดหรือช่วงเวลาที่เป็นมงคล

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์คลอดคืออะไร?
  เป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นมงคล เหมาะแก่การกระทำสิ่งสำคัญต่างๆ เช่น การคลอดบุตร
 • ทำไมต้องเลือกฤกษ์คลอด?
  ตามความเชื่อแล้ว ฤกษ์คลอดจะส่งผลต่อดวงชะตาของบุตรที่เกิดมา ช่วยให้ชีวิตของบุตรมีความสุขและประสบความสำเร็จ
 • ใครเป็นผู้กำหนดฤกษ์คลอด?
  โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นนักโหราศาสตร์หรือหมอดูที่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วันเกิดของบิดามารดา วันเวลาที่เหมาะสม และวันเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

วันที่ฤกษ์ดีคลอดบุตรเดือนเมษายน 2568

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2568

 • ช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น.
 • ช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2568

 • ช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น.
 • ช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น.

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2568

 • ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น.
 • ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น.

วันพุธที่ 5 เมษายน 2568

 • ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.
 • ช่วงเวลา 17.00 – 19.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2568

 • ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น.
 • ช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น.

วิธีเลือกฤกษ์คลอดที่เหมาะสม

1. พิจารณาจากวันเกิดของบิดามารดา

 • ฤกษ์คลอดที่เหมาะสมควรตรงกับวันเกิดของบิดาหรือมารดา เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาของบุตร
 • หากไม่ตรงกับวันเกิดของบิดามารดา ควรเลือกฤกษ์ที่เป็นวันธาตุเดียวกับวันเกิดของบิดาหรือมารดา

2. พิจารณาจากวันเวลาที่เหมาะสม

 • ฤกษ์คลอดที่ดีควรเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคล เช่น วันที่มีโชคลาภ วันที่เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
 • หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่เป็นอัปมงคล เช่น วันที่มีเคราะห์ วันที่มีการปรากฏของดาวร้าย

3. พิจารณาจากวันเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

 • มีวันที่ไม่เหมาะแก่การคลอดบุตร เช่น วันธาตุไฟ วันธาตุลม วันพระใหญ่ และวันที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น สุริยุปราคา จันทรุปราคา
 • หลีกเลี่ยงการคลอดบุตรในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันผลเสียต่อดวงชะตาของบุตร

4. ฤกษ์คลอดที่ตรงกับวันเกิดบิดา

 • ช่วยเสริมดวงชะตาของบุตรในด้านการงาน การเงิน และความสำเร็จ
 • บุตรจะมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับบุตรชาย

5. ฤกษ์คลอดที่ตรงกับวันเกิดมารดา

 • ช่วยเสริมดวงชะตาของบุตรในด้านสุขภาพ ความรัก และความสัมพันธ์
 • บุตรจะมีความอ่อนโยน มีความเมตตา และเป็นที่รักของผู้อื่น
 • เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับบุตรสาว

บทสรุป

ฤกษ์คลอดเดือนเมษายน 2568 มีหลากหลายวันที่เหมาะสมแก่การให้กำเนิดบุตร โดยควรพิจารณาเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของบิดามารดาหรือช่วงเวลาที่เป็นมงคล เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาของบุตรให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีความสำเร็จ และมีอายุยืนยาว

คำหลัก

 • ฤกษ์คลอด
 • วันคลอด
 • เดือนเมษายน
 • ปี 2568
 • โหราศาสตร์ไทย