ฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรชายมิถุนายน 2567 ช่วงเวลาที่ดีเสริมดวงทั้งปี

สำหรับปี 2567 นี้ ถือเป็นปีที่เหมาะสำหรับการมีบุตรชายอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีชวดธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุที่หนุนดวงชะตาของบุตรชายให้ดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ที่มีฤกษ์ดีหลายช่วงที่เสริมดวงทั้งปี

วันและเวลาที่เหมาะสม

 • วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 06.03 น. ถึง 07.24 น.
 • วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 03.51 น. ถึง 04.50 น.
 • วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.36 น. ถึง 19.46 น.
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05.23 น. ถึง 06.34 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.03 น. ถึง 14.11 น.

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะแก่การคลอดบุตรชาย โดยจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแรง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีปัญญาเฉลียวฉลาด

คำถามที่พบบ่อย

1. มีวิธีใดที่จะเสริมดวงชะตาให้บุตรชายได้อีกบ้าง

 • ตั้งชื่อมงคลให้เหมาะกับวันเกิด
 • ทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุตรชาย
 • พาบุตรชายไปทำบุญที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์

2. การคลอดบุตรในวันและเวลาที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลต่อดวงชะตาของบุตรชายอย่างไร

 • อาจทำให้บุตรชายมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีอายุไม่ยืนยาว หรือมีปัญญาไม่เฉลียวฉลาด

3. สามารถเลือกฤกษ์คลอดบุตรได้เองหรือไม่

 • ควรปรึกษาอาจารย์โหรหรือหมอดูที่ชำนาญ เพื่อคำนวณวันและเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการคลอดบุตร

ปัจจัยเสริมดวงชะตาสำหรับบุตรชาย

1. การเลี้ยงดู

 • ให้ความรักความอบอุ่นและการดูแลที่ดี เพื่อให้บุตรชายเติบโตมาเป็นคนที่มี EQ ดี
 • ปลูกฝังนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็ก เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ และความมีวินัย

2. การศึกษา

 • ส่งเสริมให้บุตรชายเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและความสามารถ
 • ให้โอกาสบุตรชายได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ

3. สุขภาพ

 • ดูแลสุขภาพของบุตรชายให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • ปลูกฝังให้บุตรชายมีนิสัยรักการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

4. สภาพแวดล้อม

 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและเอื้อต่อการเจริญเติบโตของบุตรชาย เช่น บ้านที่มีความสุข มีความรัก และมีการสื่อสารที่ดี
 • หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ เช่น ความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้ง และการใช้สารเสพติด

5. การทำบุญ

 • หมั่นพาบุตรชายไปทำบุญทำทานเพื่อสะสมบุญกุศล
 • สอนให้บุตรชายรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

สรุป

การคลอดบุตรในฤกษ์ดีเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้บุตรชายได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจัยอื่นๆ เช่น การเลี้ยงดู การศึกษา สุขภาพ สภาพแวดล้อม และการทำบุญ ก็ล้วนมีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน ด้วยการดูแลและเลี้ยงดูบุตรชายอย่างดี รวมทั้งเสริมดวงชะตาด้วยฤกษ์ดี จะช่วยให้บุตรชายมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีปัญญาเฉลียวฉลาด และประสบความสำเร็จในชีวิต

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 • ฤกษ์คลอดบุตรชาย
 • ฤกษ์ดีมิถุนายน 2567
 • การเสริมดวงชะตาบุตรชาย
 • วิธีคลอดบุตรชาย
 • วันมงคลคลอดบุตรชาย