ฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรชายพฤษภาคม 2568 วันไหนดีนำมาซึ่งความมั่งคั่ง

บทสรุป

ฤกษ์คลอดบุตรชายที่ดีที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2568 คือวันที่ 8 และ 16 พฤษภาคม ฤกษ์เหล่านี้จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งและโชคลาภแก่ทารกที่เกิดในวันเหล่านี้ นอกจากนี้ วันที่ 2, 10 และ 24 พฤษภาคมยังเป็นฤกษ์ที่ดีเช่นกัน แต่ไม่ดีเท่าสองฤกษ์แรก ผู้ปกครองที่กำลังจะต้อนรับบุตรชายใหม่ควรพิจารณาฤกษ์เหล่านี้เพื่อให้ลูกน้อยมีชีวิตที่สมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง

บทนำ

การเลือกฤกษ์คลอดบุตรเป็นเรื่องสำคัญในวัฒนธรรมไทย โบราณเชื่อกันว่าฤกษ์คลอดจะส่งผลต่อชีวิตและโชคชะตาของเด็ก ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรเลือกฤกษ์ที่เป็นมงคลเพื่อให้ลูกน้อยมีชีวิตที่โชคดีและประสบความสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย

 • คำนวณฤกษ์คลอดอย่างไร?

ฤกษ์คลอดสามารถคำนวณจากวันเกิดของบิดามารดา ดวงดาวบนท้องฟ้า และเวลาที่เด็กจะคลอด

 • ฤกษ์ที่ดีที่สุดสำหรับการคลอดบุตรคืออะไร?

ฤกษ์ที่ดีที่สุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ฤกษ์ที่มีดาวมงคลปรากฏอยู่จะเป็นฤกษ์ที่ดี

 • สามารถเปลี่ยนแปลงฤกษ์คลอดได้หรือไม่?

สามารถเปลี่ยนแปลงฤกษ์คลอดได้ แต่ไม่แนะนำ เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อโชคชะตาของเด็ก

ฤกษ์คลอดบุตรชายเดือนพฤษภาคม 2568

ฤกษ์มหาดไทย

 • เป็นฤกษ์ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย
 • เป็นฤกษ์ที่คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้า
 • มีฤกษ์ที่เป็นมงคลและอัปมงคล
 • ฤกษ์มหาดไทยในเดือนพฤษภาคม 2568 มีดังนี้
  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00-10.00 น.
  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 06.00-08.00 น.
  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00-12.00 น.
  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 04.00-06.00 น.
  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 12.00-14.00 น.

ฤกษ์หมอดู

 • เป็นฤกษ์ที่คำนวณโดยหมอดู
 • หมอดูจะพิจารณาจากดวงเกิดของบิดามารดาและดวงดาวบนท้องฟ้า
 • ฤกษ์หมอดูจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหมอดูแต่ละคน

ฤกษ์โหราศาสตร์

 • เป็นฤกษ์ที่คำนวณโดยโหร
 • โหรจะพิจารณาจากดวงเกิดของบิดามารดา เวลาที่เด็กจะคลอด และดวงดาวบนท้องฟ้า
 • ฤกษ์โหราศาสตร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหรแต่ละคน

ฤกษ์ตามความเชื่อ

 • เป็นฤกษ์ที่กำหนดโดยความเชื่อของแต่ละคน
 • เช่น ฤกษ์วันพระ ฤกษ์วันเกิดพ่อแม่ ฤกษ์วันเกิดลูก
 • ฤกษ์ตามความเชื่อไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

วิธีเลือกฤกษ์คลอด

การเลือกฤกษ์คลอดที่เหมาะสมที่สุดควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเชื่อของครอบครัว
 • ดวงเกิดของบิดามารดา
 • ดวงดาวบนท้องฟ้า
 • ความสะดวกของแพทย์และโรงพยาบาล

คำแนะนำ

ควรปรึกษาหมอสูติ-นรีแพทย์เพื่อกำหนดวันคลอดที่ปลอดภัยสำหรับแม่และเด็ก หากต้องการคลอดตามฤกษ์ ควรแจ้งแพทย์ล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมการล่วงหน้า

คำสำคัญ

 • ฤกษ์คลอดบุตรชาย
 • พฤษภาคม 2568
 • ความมั่งคั่ง