ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระกันยายน 2567 นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

บทนำ

ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอุปสมบทและลาสิกขา เนื่องจากเป็นช่วงที่มีฤกษ์ดี ซึ่งมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งต่อตัวผู้ที่บวชและครอบครัว รวมถึงญาติพี่น้องด้วย

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกคืออะไร?

ฤกษ์บวชคือวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ และฤกษ์สึกคือวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลาสิกขา โดยฤกษ์เหล่านี้มักจะพิจารณาจากตำราโหราศาสตร์และความเชื่อทางพุทธศาสนา

 • ทำไมต้องบวชและสึกในช่วงเดือนกันยายน?

เดือนกันยายนถือเป็นช่วงที่พระจันทร์เสวยพระราหู ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบวชและสึก เนื่องจากจะช่วยเสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคง รุ่งเรือง และพบเจอแต่สิ่งดีๆ

 • มีข้อจำกัดอะไรในการบวชและสึกในเดือนกันยายนหรือไม่?

ไม่มีข้อจำกัดใดๆ สำหรับการบวชและสึกในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ

ฤกษ์บวชพระกันยายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2567
 • วันอังคารที่ 5 กันยายน 2567
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2567

ฤกษ์สึกพระกันยายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2567
 • วันอังคารที่ 5 กันยายน 2567
 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2567

ประโยชน์ของการบวชและสึกในฤกษ์ที่ดี

 • เสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคง รุ่งเรือง
 • พบเจอแต่สิ่งดีๆ และอุปสรรคน้อยลง
 • ทำให้ชีวิตมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
 • นำมาซึ่งความสุขและความสงบภายในจิตใจ
 • เป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา

เคล็ดลับการบวชและสึกให้เกิดผลดี

 • ตั้งจิตให้อิ่มเอิบเบิกบาน และมีศรัทธาในพระรัตนตรัย
 • เตรียมตัวทั้งทางกายและใจให้พร้อมก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
 • ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด
 • หมั่นเจริญสติและสมาธิในระหว่างการบวช
 • เมื่อสึกออกมาแล้ว ควรนำเอาหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อควรระวัง

 • ควรพิจารณาความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนการบวช
 • ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบวชและการสึกให้ดี
 • หลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดต่อพระธรรมวินัย
 • ควรหาพระอาจารย์หรือวัดที่เหมาะสมสำหรับการบวช
 • เตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบวชและการสึก

บทสรุป

การบวชและสึกในฤกษ์ที่เหมาะสมตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยเสริมดวงชะตาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ทั้งในด้านหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว หากผู้ที่มีความศรัทธาและมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ ควรพิจารณาการบวชและสึกในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 • ฤกษ์บวชกันยายน 2567
 • ฤกษ์สึกกันยายน 2567
 • บวชพระกันยายน 2567
 • สึกพระกันยายน 2567
 • ฤกษ์ดีเดือนกันยายน