ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระกันยายน 2567 เสริมความสัมพันธ์ รักใคร่ กลมเกลียว

สรุป

บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระในเดือนกันยายน 2567 พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับประโยชน์และข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อมอบความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในการบวชหรือสึกพระ

คำนำ

การบวชและสึกพระเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทย โดยมีผู้คนจำนวนมากสนใจในการบวชหรือสึกพระในช่วงเวลาต่างๆ โดยเฉพาะในเดือนที่มีฤกษ์ดี ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมโชคลาภ บารมี และความเป็นสิริมงคล

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์บวชคืองานอะไร
  • ฤกษ์บวชเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีอุปสมบท ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา
 • ฤกษ์สึกคืองานอะไร
  • ฤกษ์สึกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีลาสิขาบท หรือการสึกจากการเป็นพระภิกษุ
 • ฉันมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่สามารถบวชได้
  • ผู้ที่ต้องการบวชต้องเป็นชาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีข้อกฎหมายหรือศีลธรรมอันใดเป็นอุปสรรค

ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระเดือนกันยายน 2567

ฤกษ์บวช

 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 06.39 – 08.19 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2567 เวลา 06.49 – 08.29 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 07.09 – 08.49 น.
 • วันอังคารที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 07.29 – 09.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 07.49 – 09.29 น.

ฤกษ์สึก

 • วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2567 เวลา 16.39 – 18.19 น.
 • วันพุธที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 16.49 – 18.29 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 17.09 – 18.49 น.
 • วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 17.29 – 19.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 17.49 – 19.29 น.

ประโยชน์ของการบวชและสึกพระ

 • เสริมความสัมพันธ์และความรักใคร่กลมเกลียว การบวชและสึกพระช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับญาติโยม และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรักและความสามัคคี
 • เพิ่มบารมีและความเป็นสิริมงคล การบวชพระช่วยเพิ่มบารมีให้แก่ผู้บวช เช่น การได้อยู่กับพระภิกษุผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม การได้ศึกษาพระธรรมวินัย และการได้ทำบุญต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นมงคลแก่ชีวิต
 • ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ การอยู่ในวัดช่วยให้ผู้บวชมีโอกาสได้พักผ่อนกายและใจ เนื่องจากมีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีโอกาสได้ฝึกสมาธิเจริญสติ
 • เพิ่มความเข้าใจในพระพุทธศาสนา การบวชช่วยให้ผู้บวชได้ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
 • ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา การบวชพระเป็นวิธีหนึ่งในการตอบแทนบุญคุณบิดามารดา อันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ข้อควรปฏิบัติในการบวชและสึกพระ

 • ปรึกษาและขออนุญาตผู้ปกครอง ผู้ที่ต้องการบวชหรือสึกพระควรปรึกษาและขออนุญาตผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนเสมอ
 • เตรียมตัวด้านร่างกายและจิตใจ ควรเตรียมตัวด้านร่างกาย เช่น การงดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และรับประทานอาหารที่ไม่เผ็ดจัด ส่วนการเตรียมตัวด้านจิตใจนั้น ควรไตร่ตรองให้ดีและมีจิตศรัทธาที่แท้จริง
 • ศึกษาพระธรรมวินัย ก่อนที่จะบวช ควรศึกษาพระธรรมวินัยและข้อปฏิบัติต่างๆ ของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสมณเพศได้อย่างถูกต้อง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอุปัชฌาย์ หลังจากบวชแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของพระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบวชเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลาสิขาอย่างถูกวิธี เมื่อครบกำหนดสึกพระ ควรลาสิขาอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย เพื่อเป็นการสิ้นสุดการเป็นพระภิกษุสงฆ์อย่างสมบูรณ์

สรุป

การบวชและสึกพระในเดือนกันยายน 2567 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีฤกษ์ดี ผู้ที่สนใจสามารถเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมเพื่อประกอบพิธีได้ตามความสะดวก โดยการบวชและสึกพระมีประโยชน์และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา จึงควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนและเตรียมตัวอย่างดีเพื่อให้การบวชและสึกพระเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลดีที่สุด

คำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึก
 • บวชพระ
 • สึกพระ
 • พระพุทธศาสนา