ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระกุมภาพันธ์ 2568 เรียกทรัพย์ ชีวิตดีมีเฮง

สรุป

บทความนี้จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยจะกล่าวถึงความสำคัญของการเลือกฤกษ์ที่ดี ผลดีที่คาดว่าจะได้รับ และคำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมทั้งสอง

บทนำ

การบวชและการสึกพระเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย ซึ่งการเลือกฤกษ์ที่ดีสำหรับพิธีกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความโชคดี ความสำเร็จ และความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย

 1. ทำไมการเลือกฤกษ์จึงสำคัญสำหรับพิธีบวชและสึกพระ?

  • การเลือกฤกษ์ที่ดีช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่พิธีกรรม
  • ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง
  • ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างหรือหลังพิธี
 2. ใครควรเป็นผู้เลือกฤกษ์บวชและสึกพระ?

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ที่มีความรู้และประสบการณ์
  • พระภิกษุหรือผู้ทรงศีลที่เคร่งครัดในพระธรรม
  • ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เคารพนับถือที่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมและประเพณี
 3. มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกฤกษ์?

  • วันเกิดและเวลาเกิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • วันและเวลาที่เหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์
  • ข้อจำกัดทางปฏิบัติ เช่น ความพร้อมของสถานที่และพระสงฆ์

ฤกษ์บวชพระกุมภาพันธ์ 2568

 • วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.09 น.
 • วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.09 น.
 • วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18.09 น.

ฤกษ์สึกพระกุมภาพันธ์ 2568

 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.09 น.
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.09 น.
 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 16.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 12.09 น.

ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการเลือกฤกษ์ที่ดี

 • ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ
 • ความมั่งคั่งและความร่ำรวย
 • สุขภาพแข็งแรงและอายุยืน
 • ความสงบสุขและความสามัคคีในครอบครัว
 • ปกป้องจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

เตรียมตัวสำหรับพิธีบวชและสึกพระ

 • การเตรียมตัวก่อนวันพิธี:
  • ศึกษาธรรมะและข้อปฏิบัติของพระสงฆ์
  • เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น
  • ขอพรจากพระสงฆ์และผู้สูงอายุ
 • ในวันพิธี:
  • รักษาศีลและตั้งจิตให้มั่นคง
  • ทำตามขั้นตอนพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด
  • อุทิศผลบุญให้แก่ตนเองและผู้อื่น
 • หลังวันพิธี:
  • ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
  • ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และเมตตา
  • ระลึกถึงคุณค่าของการบวชหรือสึกพระ

บทสรุป

การเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับผลดีและความเป็นสิริมงคลจากพิธีกรรมทั้งสองนี้ โดยการเตรียมตัวอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมจะได้รับพรและความสำเร็จตามที่ปรารถนาทั้งในชีวิตทางโลกและทางธรรม

คำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึกพระ
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2568
 • ความโชคดี
 • ความสำเร็จ