ฤกษ์บวช ฤกษ์สึกพระสิงหาคม 2568 เสริมดวงสุขภาพ แข็งแรง

บทสรุป

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระประจำเดือนสิงหาคม 2568 พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวและข้อควรปฏิบัติ

บทนำ

การบวชและการสึกเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญสำหรับชาวพุทธไทย ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกเป็นวันที่ถือว่าเป็นมงคลสำหรับการดำเนินพิธีเหล่านี้ ซึ่งเชื่อว่าจะมีผลดีต่อชีวิตทั้งในด้านสุขภาพและจิตใจ

คำถามที่พบบ่อย

 1. ฉันควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าพิธีบวช?
 2. มีข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างในช่วงที่บวชอยู่?
 3. การสึกพระมีฤกษ์ยามหรือไม่?

ฤกษ์บวชพระสิงหาคม 2568

ฤกษ์บวชพระที่เป็นมงคลในเดือนสิงหาคม 2568 ได้แก่

 • วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 06.09 น.
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 11.19 น.
 • วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 13.09 น.

เตรียมตัวก่อนบวช

 • ศึกษาหลักธรรมคำสอน: ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเตรียมความพร้อมทางจิตใจ
 • งดเว้นอบายมุข: งดเว้นการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการพนัน
 • รักษาศีล 5: ฝึกฝนการรักษาศีล 5 เพื่อให้จิตใจผ่องใสและสงบสุข
 • เตรียมเครื่องบวช: จัดเตรียมเครื่องบวชที่จำเป็น เช่น ผ้าจีวร จีวร สบง อังสะ เป็นต้น
 • ทำบุญตักบาตร: ทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ

ข้อควรปฏิบัติระหว่างบวช

 • ตั้งใจศึกษาธรรมวินัย: หมั่นศึกษาพระธรรมวินัยและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 • เจริญสมาธิภาวนา: ฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบและเกิดปัญญา
 • เคารพครูบาอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์: ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์
 • รักษาความสะอาดสงบเรียบร้อย: รักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในวัดและบริเวณโดยรอบ
 • ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น: ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถเพื่อสร้างบุญกุศล

ฤกษ์สึกพระสิงหาคม 2568

ฤกษ์สึกพระที่เป็นมงคลในเดือนสิงหาคม 2568 ได้แก่

 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 07.09 น.
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 12.19 น.
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 14.09 น.

ข้อควรปฏิบัติหลังสึกพระ

 • รักษาศีล 5: ยังคงรักษาศีล 5 เพื่อให้จิตใจผ่องใสและสงบสุข
 • นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน: นำหลักธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญ
 • สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง: หมั่นทำบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมบารมีและความสุข
 • ดูแลสุขภาพกายและใจ: ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเพื่อให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่า
 • อุทิศส่วนกุศล: อุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำไปแล้วให้กับญาติผู้ล่วงลับ ผู้มีพระคุณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สรุป

การบวชและการสึกเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความหมายและความสำคัญสำหรับชาวพุทธไทย การเตรียมตัวและการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ จะช่วยให้ผู้ที่บวชได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบวชและนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญ

คำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึกพระ
 • เดือนสิงหาคม 2568
 • เสริมดวง
 • สุขภาพ แข็งแรง