ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2568 เสริมดวงการเงิน มั่งคั่ง

สรุปประเด็นสำคัญ

หากคุณกำลังตั้งครรภ์และพิจารณาผ่าคลอด ฤกษ์ผ่าคลอดในเดือนมิถุนายน 2568 อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ ฤกษ์เหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กที่เกิดมาจะมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน และอนาคตที่สดใส

บทนำ

การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ เนื่องจากเป็นความเชื่อว่าฤกษ์ในแต่ละวันจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของเด็ก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะผ่าคลอดในเดือนมิถุนายน 2568 บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ผ่าคลอดที่เป็นมงคลและเสริมดวงทางการเงินให้กับลูกน้อยของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์ผ่าคลอดที่เป็นมงคลมีวันไหนบ้าง?
  • วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เวลา 09.09-10.09 น.
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2568 เวลา 13.09-14.09 น.
  • วันที่ 15 มิถุนายน 2568 เวลา 15.09-16.09 น.
  • วันที่ 22 มิถุนายน 2568 เวลา 11.09-12.09 น.
  • วันที่ 29 มิถุนายน 2568 เวลา 17.09-18.09 น.
 • การผ่าคลอดในฤกษ์ที่เป็นมงคลจะส่งผลอย่างไรต่อเด็ก?
  • ช่วยเสริมโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง
  • ทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน
  • ช่วยให้เด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต
 • มีข้อควรระวังอะไรบ้างเมื่อเลือกฤกษ์ผ่าคลอด?
  • ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความพร้อมของทั้งคุณแม่และเด็ก
  • หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่หรือผู้ใกล้ชิด
  • ตรวจสอบดวงชะตาของเด็กและคุณแม่เพื่อหารฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุด

โชคลาภ มั่งคั่ง ร่ำรวย

ฤกษ์ผ่าคลอดที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมดวงการเงินให้กับเด็ก โดยเฉพาะในด้านโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ำรวย สิ่งสำคัญที่ควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อเลือกฤกษ์ผ่าคลอดได้แก่:

 • วันเกิดของพ่อแม่: หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่หรือพี่น้องของเด็ก
 • ดวงชะตาของเด็ก: พิจารณาดวงชะตาของเด็กเพื่อหารฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับดวงชะตาของเด็ก
 • ธาตุประจำวันเกิดของเด็ก: เลือกฤกษ์ที่ธาตุประจำวันเกิดของเด็กถูกโฉลกกับธาตุประจำวันผ่าคลอด
 • ฤกษ์เปิดคลัง: เลือกฤกษ์ที่เป็นฤกษ์เปิดคลังเพื่อเสริมโชคลาภ
 • ฤกษ์มหามงคล: เลือกฤกษ์ที่เป็นฤกษ์มหามงคล เช่น ฤกษ์โจโฉล้มขุนนาง

สุขภาพ แข็งแรง อายุยืน

การผ่าคลอดในฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเด็กให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาว สิ่งสำคัญที่ควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อเลือกฤกษ์ผ่าคลอดได้แก่:

 • วันเกิดของพ่อแม่: หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่หรือพี่น้องของเด็ก
 • ดวงชะตาของเด็ก: พิจารณาดวงชะตาของเด็กเพื่อหารฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับดวงชะตาของเด็ก
 • ธาตุประจำวันเกิดของเด็ก: เลือกฤกษ์ที่ธาตุประจำวันเกิดของเด็กถูกโฉลกกับธาตุประจำวันผ่าคลอด
 • ฤกษ์โจโรคภัย: หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับฤกษ์โจโรคภัย
 • ฤกษ์อายุ: เลือกฤกษ์ที่มีเลข 8 หรือ 9 ซึ่งเป็นเลขมงคลที่สื่อถึงอายุยืน

สติปัญญา เฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จ

การผ่าคลอดในฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยส่งเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความสำเร็จในชีวิตของเด็ก สิ่งสำคัญที่ควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อเลือกฤกษ์ผ่าคลอดได้แก่:

 • วันเกิดของพ่อแม่: หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่หรือพี่น้องของเด็ก
 • ดวงชะตาของเด็ก: พิจารณาดวงชะตาของเด็กเพื่อหารฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับดวงชะตาของเด็ก
 • ธาตุประจำวันเกิดของเด็ก: เลือกฤกษ์ที่ธาตุประจำวันเกิดของเด็กถูกโฉลกกับธาตุประจำวันผ่าคลอด
 • ฤกษ์ศิลปวิทยา: เลือกฤกษ์ที่เป็นฤกษ์ศิลปวิทยาเพื่อเสริมสติปัญญาและความฉลาด
 • ฤกษ์โชคดี: เลือกฤกษ์ที่มีเลขมงคล เช่น เลข 8 หรือเลข 9 ซึ่งเป็นเลขที่สื่อถึงความโชคดีและความสำเร็จ

ความรัก ความอบอุ่น ความเมตตา

การผ่าคลอดในฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น และความเมตตาในชีวิตของเด็ก สิ่งสำคัญที่ควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อเลือกฤกษ์ผ่าคลอดได้แก่:

 • วันเกิดของพ่อแม่: หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่หรือพี่น้องของเด็ก
 • ดวงชะตาของเด็ก: พิจารณาดวงชะตาของเด็กเพื่อหารฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับดวงชะตาของเด็ก
 • ธาตุประจำวันเกิดของเด็ก: เลือกฤกษ์ที่ธาตุประจำวันเกิดของเด็กถูกโฉลกกับธาตุประจำวันผ่าคลอด
 • ฤกษ์ธาตุน้ำ: เลือกฤกษ์ที่มีธาตุน้ำ เช่น วันจันทร์หรือวันพุธ ซึ่งเป็นธาตุที่สื่อถึงความรักและความอบอุ่น
 • ฤกษ์มหามงคล: เลือกฤกษ์ที่เป็นฤกษ์มหามงคล เช่น ฤกษ์โจโฉล้มขุนนาง

ความกตัญญู กตเวที มีคุณธรรม

การผ่าคลอดในฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยปลูกฝังความกตัญญู กตเวที และคุณธรรมในตัวเด็ก สิ่งสำคัญที่ควรถูกนำมาพิจารณาเมื่อเลือกฤกษ์ผ่าคลอดได้แก่:

 • วันเกิดของพ่อแม่: หลีกเลี่ยงการเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่หรือพี่น้องของเด็ก
 • ดวงชะตาของเด็ก: พิจารณาดวงชะตาของเด็กเพื่อหารฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับดวงชะตาของเด็ก
 • ธาตุประจำวันเกิดของเด็ก: เลือกฤกษ์ที่ธาตุประจำวันเกิดของเด็กถูกโฉลกกับธาตุประจำวันผ่าคลอด
 • ฤกษ์ชัยวัฒนะ: เลือกฤกษ์ที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น ฤกษ์ชัยวัฒนะ ซึ่งเป็นฤกษ์ที่สื่อถึงความกตัญญูและความกตเวที
 • **ฤกษ์ธ