ฤกษ์มงคลบวชกุมภาพันธ์ 2568 นำมาซึ่งความมั่งคั่ง

โดยรวม

ฤกษ์มงคลบวชในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อเสริมสร้างบารมีและแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ โดยฤกษ์มงคลเหล่านี้จะช่วยนำพาความมั่งคั่ง ร่ำรวย และความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิต

บทนำ

การบวชเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยสะสมบุญกุศล ชำระล้างบาปกรรม และนำพาความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนเองและครอบครัว โดยฤกษ์มงคลในการบวชถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การบวชนั้นสมบูรณ์และเกิดผลบุญสูงสุด ดังนั้น การเลือกฤกษ์มงคลบวชจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

คำถามที่พบบ่อย

 • บวชในช่วงกุมภาพันธ์ดีไหม?

  • ดีมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมตามฤกษ์มงคล มีความเป็นสิริมงคลและช่วยเสริมสร้างบารมี
 • บวชแล้วจะได้อะไร?

  • ได้บุญกุศล ชำระล้างบาป สะสมความดี นำพาความสุขความเจริญ
 • ใครควรบวช?

  • ผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบทางจิตใจ บำเพ็ญบุญกุศล และเสริมสร้างบารมี

วันมงคลบวช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 (วันพุธ)

 • เป็นวันธงชัย (ธงไชย) เหมาะสำหรับงานมงคลต่างๆ
 • เป็นวันแห่งความเมตตา กรุณา ช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคี
 • เป็นวันที่มีเกณฑ์เรื่องโชคลาภ เงินทอง และการเจรจาติดต่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 (วันพุธ)

 • เป็นวันศุภฤกษ์ที่เหมาะกับการบวช
 • เป็นวันแห่งความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • เป็นวันที่มีเกณฑ์เรื่องการเงิน การค้าขาย และการลงทุน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 (วันอังคาร)

 • เป็นวันอุบาทว์ แต่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบวช
 • เป็นวันแห่งความสำเร็จ ความสมหวัง และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
 • เป็นวันที่มีเกณฑ์เรื่องความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 (วันจันทร์)

 • เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการบวช
 • เป็นวันแห่งความสงบสุข ความมั่นคง และความสุข
 • เป็นวันที่มีเกณฑ์เรื่องความรัก ความอบอุ่นใจ และครอบครัว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 (วันจันทร์)

 • เป็นวันมงคลที่เหมาะกับการบวช
 • เป็นวันแห่งความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า
 • เป็นวันที่มีเกณฑ์เรื่องโชคลาภ การเงิน และการเดินทาง

สถานที่บวช

 • วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือ
 • วัดที่มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
 • วัดที่มีบรรยากาศสงบและร่มเย็น

ของที่ต้องเตรียม

 • เครื่องอัฏบริขาร (ผ้าไตรจีวร บาตร ฯลฯ)
 • เครื่องบูชา (ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ)
 • เงินทำบุญตามกำลังศรัทธา

ข้อควรปฏิบัติ

 • ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์
 • ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน
 • รักษาศีลอย่างเคร่งครัด

สรุป

การเลือกฤกษ์มงคลบวชในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มพูนบุญกุศล โดยผู้ที่บวชในช่วงเวลานี้จะได้รับความเมตตาคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำพาความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งร่ำรวย และความสุขความสมหวังมาสู่ชีวิต

คำหลัก

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • ความมั่งคั่ง
 • ความเจริญก้าวหน้า
 • บวช