ฤกษ์มงคลบวชพฤศจิกายน 2568 วันไหนดีดึงดูดเงินและความมั่งคั่ง

บทสรุป

เดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะสำหรับพิธีบวช เพราะฤกษ์นี้จะนำพาความสิริมงคลและโชคลาภมาให้ผู้บวช โดยเฉพาะในวันที่ 8, 10 และ 23 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์มงคลที่จะช่วยเสริมสร้างบารมี ดึงดูดความมั่งคั่ง และนำพาความสำเร็จในชีวิต

บทนำ

การบวชเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย โดยมีความเชื่อว่าการบวชจะช่วยชำระล้างบาปกรรมและนำพาความโชคดีมาให้แก่ผู้บวชและครอบครัว ดังนั้น การเลือกฤกษ์มงคลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้พิธีบวชเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดผลดีสูงสุด

คำถามที่พบบ่อย

 1. ช่วงไหนของเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่เหมาะสำหรับการบวชมากที่สุด
  • ช่วงกลางเดือนและปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด
 2. วันไหนในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่เป็นมงคลสำหรับการบวช
  • วันที่ 8, 10 และ 23 พฤศจิกายนเป็นวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์มงคลเหมาะแก่การบวช
 3. จำเป็นต้องคำนึงถึงวันเกิดของผู้บวชในการเลือกฤกษ์มงคลหรือไม่
  • ไม่จำเป็น เพราะฤกษ์มงคลสำหรับการบวชจะพิจารณาจากตำแหน่งของพระจันทร์ในแต่ละวัน

5 สิ่งสำคัญในการเลือกฤกษ์มงคล

1. ตำแหน่งของพระจันทร์

 • ฤกษ์มงคลสำหรับการบวชคือวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์ปัณณฤกษ์ หรือฤกษ์อัมฤตโชค ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เสริมสร้างความมั่งคั่ง โชคลาภ และความสำเร็จ
 • ควรหลีกเลี่ยงวันจันทร์แรมและวันจันทร์ดับ เพราะเป็นวันที่พระจันทร์ไม่มีแสงสว่าง ไม่เหมาะแก่การบวช

2. วันธงชัย

 • วันธงชัยเป็นวันที่ฤกษ์ดีเหมาะแก่การประกอบการมงคลต่างๆ รวมถึงการบวช
 • ในเดือนพฤศจิกายน 2568 วันธงชัยได้แก่ วันที่ 8, 10, 15, 17, 19, 22 และ 23

3. วันต้องห้าม

 • ควรหลีกเลี่ยงวันอัฏฐวาร ซึ่งเป็นวันอาถรรพณ์ที่ไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลใดๆ
 • วันอัฏฐวารในเดือนพฤศจิกายน 2568 ได้แก่ วันที่ 1, 7 และ 29

4. เทศกาล

 • ควรหลีกเลี่ยงการบวชในช่วงเทศกาล เพราะอาจมีผู้คนพลุกพล่านและไม่สะดวกในการประกอบพิธี
 • เทศกาลในเดือนพฤศจิกายน 2568 ได้แก่ ลอยกระทง (วันที่ 8) และวันลอยกระทง (วันที่ 23)

5. ความสะดวกของผู้บวชและครอบครัว

 • ควรคำนึงถึงความสะดวกของผู้บวชและครอบครัวในการเลือกฤกษ์มงคล
 • เลือกวันที่ไม่ตรงกับวันทำงานหรือวันเรียนของผู้บวชและครอบครัว เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมพิธีได้อย่างเต็มที่

บทสรุป

การเลือกฤกษ์มงคลสำหรับพิธีบวชเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำพาความโชคดีมาให้ผู้บวช ดังนั้น จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น ตำแหน่งของพระจันทร์ วันธงชัย วันต้องห้าม เทศกาล และความสะดวกของผู้บวชและครอบครัว โดยในเดือนพฤศจิกายน 2568 วันที่แนะนำ ได้แก่ วันที่ 8, 10 และ 23 ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์มงคลเหมาะแก่การบวชอย่างที่สุด

คำหลักที่เกี่ยวข้อง

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • พฤศจิกายน 2568
 • วันดึงดูดเงิน
 • ความมั่งคั่ง
 • พิธีบวช