ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2567 วันดีๆ ช่วยให้มีโชคตลอดทั้งเดือน

บทคัดย่อ

การบวชเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทย ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเอง โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 มีวันมงคลหลายวันที่เหมาะแก่การบวช โดยแต่ละวันมีความหมายและความเป็นสิริมงคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เลือกฤกษ์มงคลที่เหมาะกับตนเอง บทความนี้จึงได้รวบรวมวันมงคลบวชในเดือนพฤษภาคม 2567 พร้อมคำอธิบายความหมายและความเป็นสิริมงคลของแต่ละวัน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

บทนำ

ในศาสนาพุทธ การบวชถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและการสั่งสมบุญกุศลให้กับตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการละวางทางโลกและเข้าสู่เส้นทางแห่งการแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ในแต่ละปีจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบวช ซึ่งเรียกว่า “ฤกษ์มงคลบวช” โดยฤกษ์มงคลบวชในเดือนพฤษภาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ฤกษ์มงคลบวชคืออะไร

ฤกษ์มงคลบวชคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบวช โดยจะพิจารณาจากตำแหน่งของดวงดาว ฤกษ์ยาม และวันธงชัยในปฏิทินทางโหราศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าหากบวชในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ

2. มีความสำคัญอย่างไร

การบวชในฤกษ์มงคลมีความสำคัญเพราะเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้การบวชนั้นราบรื่นและผู้ที่บวชจะได้รับความสุขความเจริญ สร้างบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้น และมีโชคลาภเข้ามาตลอดทั้งเดือน

3. มีวิธีการดูฤกษ์มงคลบวชอย่างไร

สามารถดูฤกษ์มงคลบวชได้จากปฏิทินทางโหราศาสตร์ หรือปรึกษาพระสงฆ์ ผู้รู้ทางด้านโหราศาสตร์ หรือสำนักพิมพ์ปฏิทินต่างๆ

ฤกษ์มงคลบวชเดือนพฤษภาคม 2567

ฤกษ์มงคลบวชวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2567

 • เป็นวันธงชัย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงิน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอำนาจ วาสนา บารมี
 • เป็นวันมงคลสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

ฤกษ์มงคลบวชวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567

 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันมงคลสำหรับการเดินทางไกล
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยและความราบรื่นในการเดินทาง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
 • เป็นวันมงคลสำหรับการทำบุญสร้างกุศล

ฤกษ์มงคลบวชวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2567

 • เป็นวันอาทิตย์
 • เป็นวันมงคลสำหรับการทำบุญสร้างกุศล
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในด้านการศึกษาและการอบรม
 • เป็นวันมงคลสำหรับการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

ฤกษ์มงคลบวชวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2567

 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันมงคลสำหรับการค้าขายและการลงทุน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโชคลาภและความมั่งคั่ง
 • เป็นวันมงคลสำหรับการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ฤกษ์มงคลบวชวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันมงคลสำหรับการเสริมเสน่ห์และความรัก
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในด้านความรักและการแต่งงาน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเอง
 • เป็นวันมงคลสำหรับการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สรุป

การบวชในฤกษ์มงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้การบวชนั้นราบรื่นและผู้ที่บวชจะได้รับความสุขความเจริญ สร้างบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้น และมีโชคลาภเข้ามาตลอดทั้งเดือน ดังนั้นผู้ที่สนใจบวชควรศึกษาฤกษ์มงคลบวชให้ดี เพื่อเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเองและนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลสูงสุด

แท็กคำสำคัญ

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • เดือนพฤษภาคม 2567
 • ฤกษ์มงคล
 • วันมงคล
 • ความเป็นสิริมงคล