ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568 ส่งเสริมบารมีและโชคลาภ

บทนำ

ฤกษ์มงคลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประกอบกิจการต่างๆ รวมถึงการบวชด้วย โดยในแต่ละเดือนจะมีฤกษ์ที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับผู้บวชและครอบครัว ในเดือนพฤษภาคม 2568 นี้ มีฤกษ์มงคลสำหรับการบวชที่น่าสนใจ ดังนั้น มาดูกันว่ามีฤกษ์ใดบ้างที่เหมาะสำหรับการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้

คำถามที่พบบ่อย

1. ฤกษ์มงคลบวชคืออะไร?

ฤกษ์มงคลบวชหมายถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าหากประกอบพิธีบวชในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งเสริมบารมี โชคลาภ สุขภาพ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้บวชและครอบครัว

2. มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาในการเลือกฤกษ์มงคล?

ปัจจัยสำคัญในการเลือกฤกษ์มงคล ได้แก่ วัน เดือน ปี เวลา และราศีเกิดของผู้บวช

3. ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568 มีอะไรบ้าง?

มีฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการบวชในเดือนพฤษภาคม 2568 หลายช่วง ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป

ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2568

 • เวลา 07:09 – 08:09 น.
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
 • เสริมบารมี ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคง

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2568

 • เวลา 07:09 – 08:09 น.
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
 • เสริมโชคลาภ ความสำเร็จ และการเงิน

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2568

 • เวลา 07:09 – 08:09 น.
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์
 • เสริมสุขภาพ ความแข็งแรง และความปกป้องคุ้มครอง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2568

 • เวลา 07:09 – 08:09 น.
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์
 • เสริมสติปัญญา ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2568

 • เวลา 07:09 – 08:09 น.
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
 • เสริมความรัก ความสัมพันธ์ และครอบครัว

ข้อสรุป

การเลือกฤกษ์มงคลบวชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง ในเดือนพฤษภาคม 2568 มีฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการบวชหลายช่วง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ที่สนใจควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับวัน เดือน ปี เวลา และราศีเกิดของตนเอง เพื่อให้พิธีบวชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งเสริมสิริมงคลอย่างสูงสุด

คำหลัก

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์บวชพฤษภาคม 2568
 • ฤกษ์มงคล
 • โหราศาสตร์