ฤกษ์มงคลบวชเดือนมกราคม 2568 ช่วยให้คุณโดดเด่นและมีโชคลาภ

บทสรุป

ฤกษ์มงคลบวชเดือนมกราคม 2568 เป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนสามารถเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุหรือสามเณรเพื่อสั่งสมบุญบารมี ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้าน โดยเฉพาะการบวชในช่วงเวลามงคลนี้จะยิ่งเสริมสิริมงคลและอานิสงส์มากยิ่งขึ้น

บทนำ

การบวชถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษ รวมถึงเป็นการสั่งสมบุญบารมีและเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง หากบวชในช่วงฤกษ์มงคลแล้วยิ่งจะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภมากยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • บวชในช่วงฤกษ์มงคลดีอย่างไร
  • ช่วยเสริมสิริมงคลและอานิสงส์ในการบวช
  • ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ
  • ช่วยขจัดอุปสรรคและความไม่ดีทั้งปวง
 • ใครสามารถบวชในช่วงฤกษ์มงคลได้บ้าง
  • ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
  • ไม่เคยต้องอาญาแผ่นดินหรือถูกตัดสินจำคุก
 • ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนการบวช
  • ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเบื้องต้น
  • เตรียมเครื่องอัฐบริขารและของใช้ส่วนตัวให้พร้อม
  • กราบขอขมาลาโทษจากบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และญาติมิตร

ฤกษ์มงคลบวชเดือนมกราคม 2568

 • วันเสาร์ที่ 7 มกราคม เวลา 09.09 น.
 • วันจันทร์ที่ 16 มกราคม เวลา 07.59 น.
 • วันพุธที่ 18 มกราคม เวลา 13.29 น.
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม เวลา 10.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม เวลา 16.59 น.

ข้อปฏิบัติในการบวชในช่วงฤกษ์มงคล

 • สมาทานศีล 8 ตลอดระยะเวลาการบวช
 • ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
 • ไม่ล่วงเกินพระวินัยหรือทำผิดกฎหมาย
 • สำรวมกาย วาจา ใจ และละเว้นจากอบายมุข
 • หมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนและฝึกสมาธิภาวนา

ประโยชน์ของการบวชในช่วงฤกษ์มงคล

 • เสริมสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้า การบวชในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยเสริมสิริมงคลและอานิสงส์ในการบวช ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้าน
 • เสริมโภคทรัพย์และวาสนา การบวชในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยเสริมโภคทรัพย์และวาสนา ทำให้มีโชคลาภและมีความสุขสบาย
 • ปกป้องจากภยันตรายและอุปสรรค การบวชในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยปกป้องจากภยันตรายและอุปสรรคต่างๆ ทำให้ชีวิตราบรื่นและปลอดภัย
 • ส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตทางจิตใจ การบวชในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตทางจิตใจ ทำให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและจิตใจที่สงบสุข
 • เสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม การบวชในช่วงฤกษ์มงคลจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม ทำให้เป็นที่รักและนับถือของผู้อื่น

บทสรุป

การบวชในช่วงฤกษ์มงคลบวชเดือนมกราคม 2568 เป็นโอกาสอันดีที่ผู้คนจะได้สั่งสมบุญบารมีและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต โดยการบวชในช่วงเวลามงคลนี้จะยิ่งเพิ่มพูนอานิสงส์และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการจะบวชควรเตรียมตัวให้พร้อม ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจ และรักษาศีลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลบุญจากการบวชอย่างเต็มที่

คำหลัก

 • ฤกษ์มงคลบวช
 • บวชเดือนมกราคม 2568
 • สิริมงคล
 • อานิสงส์
 • โชคลาภ