วันมงคลฤกษ์เข้าบ้านใหม่ในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 มีนาคม โดยฤกษ์วันดีๆ นี้ตามความเชื่อของคนจีนนั้น เชื่อว่าเป็นวันที่เห適สมอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงการย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วย เนื่องจากเลขอหกนั้นเป็นเลขมงคลที่สื่อความหมายถึงความร่ำรวย พร้อมกับยังมีความเชื่ออีกว่าหากย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันมงคลฤกษ์ดีๆ ก็จะส่งผลให้มีแต่ความสุขความเจริญ