ฤกษ์แต่งงานพฤศจิกายน 2568 เสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา

ฤกษ์แต่งงานที่เหมาะสมที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2568 สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา และความสัมพันธ์

บทนำ

เดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นเดือนที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องการแต่งงาน เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังแห่งความรัก ความเมตตา และความสามัคคี ส่งผลให้คู่รักที่มีฤกษ์แต่งงานในช่วงนี้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและราบรื่น มีการสื่อสารที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์แต่งงานพฤศจิกายน 2568 มีวันใดบ้าง
 • การเลือกฤกษ์แต่งงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • ฤกษ์แต่งงานสามารถช่วยเสริมดวงชะตาได้อย่างไร

มงคลฤกษ์แต่งงานพฤศจิกายน 2568

 • วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.09 – 11.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.09 – 08.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.09 – 11.09 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.09 – 15.09 น.
 • วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.09 – 11.09 น.

หลักเกณฑ์การเลือกฤกษ์แต่งงาน

 • ฤกษ์ทั่วไป คือวันเวลาที่เป็นมงคลสำหรับทุกคน เป็นฤกษ์ที่มีพลังแห่งความรัก ความเมตตา และความสามัคคี
 • ฤกษ์เฉพาะ คือวันเวลาที่เป็นมงคลเฉพาะบุคคล โดยคำนวณจากวันเดือนปีเกิดของคู่บ่าวสาว
 • ฤกษ์พิเศษ คือวันเวลาที่เป็นมงคลเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น ฤกษ์เทวีฤกษ์ ฤกษ์พรหมฤกษ์ ฤกษ์มงคลสมโภช เป็นต้น

ผลของฤกษ์แต่งงานที่มีต่อดวงชะตา

ฤกษ์แต่งงานที่มีพลังแห่งความรัก ความเมตตา และความสามัคคี จะส่งผลให้คู่รักที่มีฤกษ์แต่งงานในช่วงดังกล่าวมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและราบรื่น มีการสื่อสารที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

สรุป

การเลือกฤกษ์แต่งงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ถือเป็นการเสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา และความสัมพันธ์ให้กับคู่รัก ช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุข ราบรื่น เข้าอกเข้าใจกัน และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม การเลือกฤกษ์แต่งงานที่เหมาะสมควรคำนึงถึงทั้งฤกษ์ทั่วไป ฤกษ์เฉพาะ และฤกษ์พิเศษ เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลมากที่สุด

คำสำคัญ

 • ฤกษ์แต่งงาน
 • แต่งงาน
 • พฤศจิกายน 2568
 • การสื่อสาร
 • การเจรจา
 • ความสัมพันธ์