ฤกษ์โกนผมไฟมกราคม 2568 ดึงดูดพลังบวก สิ่งดีๆ เข้ามา

บทคัดย่อ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 มีหลายวันมงคลที่เหมาะแก่การโกนผมไฟ เพื่อเสริมสิริมงคลและดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์โกนผมไฟที่เป็นมงคลที่สุด พร้อมคำแนะนำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการโกนผมไฟ

คำนำ

การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เชื่อว่าเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเสริมโชคลาภและสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต การเลือกฤกษ์โกนผมไฟจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้พิธีกรรมได้ผลดียิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • โกนผมไฟคืออะไร
  • การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อของไทยที่ทำเพื่อชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเสริมโชคลาภและสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
 • ใครสามารถโกนผมไฟได้
  • ทุกคนสามารถโกนผมไฟได้ ไม่จำกัดเพศหรืออายุ
 • ควรโกนผมไฟวันไหน
  • ควรเลือกโกนผมไฟในวันมงคลที่เป็นฤกษ์ดี โดยวันมงคลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 จะมีดังต่อไปนี้

ฤกษ์โกนผมไฟมกราคม 2568

วันพุธที่ 4 มกราคม 2568 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2)

 • เป็นวันพุธกลางวัน
 • เป็นวันจันทร์มาส
 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันโลกาวินาศ
 • เป็นวันโจรฤกษ์

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2)

 • เป็นวันศุกร์กลางวัน
 • เป็นวันอาทิตย์มาส
 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันโลกาวินาศ
 • เป็นวันโจรฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2568 (แรม 1 ค่ำ เดือน 2)

 • เป็นวันอาทิตย์กลางวัน
 • เป็นวันจันทร์มาส
 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันโลกาวินาศ
 • เป็นวันโจรฤกษ์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2568 (แรม 3 ค่ำ เดือน 2)

 • เป็นวันอังคารกลางวัน
 • เป็นวันจันทร์มาส
 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันโลกาวินาศ
 • เป็นวันโจรฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2568 (แรม 5 ค่ำ เดือน 2)

 • เป็นวันพฤหัสบดีกลางวัน
 • เป็นวันอาทิตย์มาส
 • เป็นวันธงชัย
 • เป็นวันโลกาวินาศ
 • เป็นวันโจรฤกษ์

ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการโกนผมไฟ

ข้อควรปฏิบัติ

 • อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนโกนผมไฟ
 • สวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีมงคล
 • เลือกสถานที่โกนผมไฟที่สะอาดและเงียบสงบ
 • โกนผมไฟด้วยใจที่สงบและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสิ่งดีๆ

ข้อห้าม

 • ห้ามโกนผมไฟในวันพระ
 • ห้ามโกนผมไฟในวันอุบาทว์
 • ห้ามโกนผมไฟในเวลากลางคืน
 • ห้ามโกนผมไฟขณะมีประจำเดือน
 • ห้ามโกนผมไฟขณะตั้งครรภ์

สรุป

การโกนผมไฟในฤกษ์มงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เชื่อว่าช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเสริมโชคลาภและสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 มีหลายวันมงคลที่เหมาะแก่การโกนผมไฟ หากปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสิ่งดีๆ เชื่อว่าจะช่วยให้พิธีกรรมได้ผลดียิ่งขึ้น

คำหลัก

 • โกนผมไฟ
 • ฤกษ์โกนผมไฟ
 • มกราคม 2568
 • วันมงคล
 • สิริมงคล