ฤกษ์โกนผม ไฟมิถุนายน 2567 เสริมดวงทั้งปี

ตามความเชื่อของไทยแต่โบราณ การโกนผมไฟถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต หากทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะยิ่งส่งผลให้ดวงชะตาก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้น โดยในปี 2567 ฤกษ์โกนผมไฟที่เหมาะสมที่สุดจะตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.49 – 12.19 น.

บทนำ

การโกนผมไฟคือพิธีกรรมการโกนผมให้เด็กที่เกิดใหม่ ซึ่งมักจะทำเมื่อเด็กมีอายุครบ 1 เดือนหรือนานกว่านั้น พิธีกรรมนี้มีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับเด็ก ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตเป็นคนดี และมีชีวิตที่ราบรื่น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ

คำถามที่พบบ่อย

Q: ฤกษ์โกนผมไฟคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
A: ฤกษ์โกนผมไฟคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโกนผมให้เด็กที่เกิดใหม่ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลและความเป็นมงคลให้แก่เด็ก

Q: ฤกษ์โกนผมไฟปี 2567 คือวันไหน?
A: ฤกษ์โกนผมไฟปี 2567 ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.49 – 12.19 น.

Q: มีข้อห้ามใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติในช่วงพิธีโกนผมไฟหรือไม่?
A: มีข้อห้ามบางประการที่ควรปฏิบัติในช่วงพิธีโกนผมไฟ เช่น ห้ามโกนผมเด็กในวันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์ ห้ามผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะเศร้าโศกหรือมีเคราะห์ร้ายมาโกนผมให้เด็ก และห้ามโกนผมเด็กจนหมดเกลี้ยง ควรเหลือผมไว้บ้างเพื่อความสิริมงคล

5 ฤกษ์มงคลยามโกนผมไฟ

1. โกนผมในช่วงเช้า

 • ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึง 10.00 น.
 • เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • มีพละกำลังวังชาที่ดี
 • มีจิตใจที่แจ่มใส และเฉลียวฉลาด

2. โกนผมในช่วงสาย

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.
 • เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กมีโชคลาภวาสนา
 • เป็นที่รักใคร่เมตตาของผู้คน
 • มีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

3. โกนผมในช่วงบ่าย

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00 – 14.00 น.
 • เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กมีอายุยืนยาว
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • มีความอดทนอดกลั้นสูง
 • เป็นคนที่มีความมานะบากบั่น

4. โกนผมในช่วงเย็น

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 14.00 – 16.00 น.
 • เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กมีเสน่ห์ดึงดูดใจ
 • เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เป็นที่รักใคร่ของผู้คน
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

5. โกนผมในช่วงค่ำ

 • ช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 – 18.00 น.
 • เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
 • มีไหวพริบปฏิภาณดี
 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
 • ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา

บทสรุป

การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต หากทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะยิ่งส่งผลให้ดวงชะตาก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้น ดังนั้น สำหรับผู้ปกครองที่กำลังวางแผนจะโกนผมไฟให้ลูกน้อย อย่าลืมตรวจสอบฤกษ์ยามที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับลูกน้อยของคุณ

คำหลัก

 • ฤกษ์โกนผมไฟ
 • เสริมดวง
 • ความเป็นสิริมงคล
 • พิธีกรรม
 • โกนผมเด็ก