ฤกษ์โกนผมไฟมิถุนายน 2568 ปรับปรุงรูปลักษณ์เพื่อเสริมโชคลาภ

สรุป

สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโชคลาภด้วยการโกนผมไฟ พบฤกษ์ดีในเดือนมิถุนายน 2568 ดังนี้

 • วันอังคารที่ 13 มิถุนายน เวลา 13.49 น. ถึง 15.39 น.
 • วันพุธที่ 14 มิถุนายน เวลา 09.59 น. ถึง 11.49 น.
 • วันพฤหัสที่ 15 มิถุนายน เวลา 18.59 น. ถึง 20.49 น.

การโกนผมไฟในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงโชคชะตา ช่วยให้มีความมั่งคั่งและมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยในบทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤกษ์โกนผมไฟ ประโยชน์ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เตรียมตัวอย่างถูกต้อง

บทนำ

การโกนผมไฟเป็นประเพณีความเชื่อของไทยโบราณที่ถือว่าเป็นการเสริมโชคลาภและปรับปรุงสุขภาพ โดยการโกนผมในช่วงเวลาที่เป็นมงคลหรือฤกษ์ดีตามความเชื่อ เนื่องจากคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องฤกษ์ยามและโชคลางต่างๆ มาอย่างยาวนาน จึงมีการกำหนดฤกษ์โกนผมไฟเพื่อให้ผู้คนได้เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง โดยเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งไม่ดีออกไปและนำโชคลาภเข้ามาแทน

คำถามที่พบบ่อย

1. โกนผมไฟคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

โกนผมไฟคือการตัดผมหรือโกนผมในช่วงเวลาฤกษ์ดีตามความเชื่อของไทยโบราณ เชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภ ปรับปรุงสุขภาพ และขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไปจากชีวิต

2. ฤกษ์โกนผมไฟในเดือนมิถุนายน 2568 มีวันใดบ้าง

ฤกษ์โกนผมไฟในเดือนมิถุนายน 2568 มี 3 วัน ได้แก่

 • วันอังคารที่ 13 มิถุนายน เวลา 13.49 น. ถึง 15.39 น.
 • วันพุธที่ 14 มิถุนายน เวลา 09.59 น. ถึง 11.49 น.
 • วันพฤหัสที่ 15 มิถุนายน เวลา 18.59 น. ถึง 20.49 น.

3. การโกนผมไฟมีข้อแนะนำอะไรบ้าง

เพื่อให้การโกนผมไฟเกิดผลดีที่สุด ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

 • โกนผมไฟในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นฤกษ์ดี
 • อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนโกนผมไฟ
 • ใช้มีดโกนหรือกรรไกรที่คมและใหม่
 • ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ และอธิษฐานขอพรให้โชคลาภและความสุขเข้ามาในชีวิต

หัวข้อสำคัญ

ประโยชน์ของการโกนผมไฟ

 • เสริมโชคลาภและความมั่งคั่ง
 • ปรับปรุงสุขภาพและความแข็งแรง
 • ขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกจากชีวิต
 • ทำให้จิตใจปลอดโปร่งและสดชื่น
 • ช่วยให้เกิดความโชคดีและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

ข้อควรปฏิบัติก่อนโกนผมไฟ

 • อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด
 • เตรียมมีดโกนหรือกรรไกรที่คมและใหม่
 • เลือกช่วงเวลาที่เป็นฤกษ์ดีในการโกนผมไฟ
 • ตั้งจิตให้เป็นสมาธิและอธิษฐานขอพร
 • หลีกเลี่ยงการโกนผมไฟในช่วงที่มีประจำเดือน

ข้อควรปฏิบัติหลังโกนผมไฟ

 • ไม่ควรสระผมภายใน 24 ชั่วโมงหลังโกนผมไฟ
 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกมากๆ
 • ดูแลสภาพเส้นผมและหนังศีรษะอย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติตนให้มีชีวิตที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใส
 • อนุโมทนาบุญและแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่น

สิ่งที่ควรเตรียมสำหรับการโกนผมไฟ

 • มีดโกนหรือกรรไกรที่คมและใหม่
 • กระจกเงา
 • ผ้าขาวสะอาด
 • น้ำเปล่า
 • ของไหว้พระ (เช่น ธูป เทียน ดอกไม้)

ข้อห้ามสำหรับการโกนผมไฟ

 • ห้ามโกนผมไฟในช่วงที่มีประจำเดือน
 • ห้ามโกนผมไฟในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือป่วย
 • ห้ามโกนผมไฟในช่วงที่มีแม่ครรภ์
 • ห้ามโกนผมไฟในช่วงกลางคืน
 • ห้ามโกนผมไฟให้ผู้อื่น

สรุป

การโกนผมไฟเป็นประเพณีความเชื่อของไทยโบราณที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นการเสริมโชคลาภ ปรับปรุงสุขภาพ ขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกจากชีวิต และนำโชคดีเข้ามาแทน ในเดือนมิถุนายน 2568 มีฤกษ์โกนผมไฟ 3 วัน ผู้ที่สนใจเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง สามารถเตรียมตัวและทำตามขั้นตอนต่างๆ ได้ตามที่แนะนำไว้ในบทความนี้ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความโชคดีและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

คำหลัก

 • ฤกษ์โกนผมไฟ
 • เสริมโชคลาภ
 • ปรับปรุงสุขภาพ
 • ขจัดสิ่งไม่ดี
 • ฤกษ์ดีประจำเดือนมิถุนายน