ฤกษ์โกนผมไฟมิถุนายน 2568 เสริมดวงทุกด้านปังได้ทุกวัน

บทนำ

ฤกษ์โกนผมไฟนับเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยในปี 2568 นี้ ดวงดาวโคจรมาประทับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหลายครั้ง ทำให้เกิดฤกษ์โกนผมไฟที่ช่วยเสริมดวงในหลากหลายด้าน มาดูกันว่าฤกษ์โกนผมไฟในเดือนมิถุนายนนี้มีวันใดบ้าง

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์โกนผมไฟคืออะไร
  ฤกษ์โกนผมไฟหมายถึงช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการโกนผม ทำให้ผู้ที่โกนผมในช่วงเวลานี้ได้รับการเสริมดวงที่ดีไปในหลายด้าน

 • โกนผมไฟวันไหนดี
  วันเวลาที่เหมาะสมในการโกนผมไฟในเดือนมิถุนายนนี้ ได้แก่ วันที่ 2, 8, 16, 21 และ 30

 • ทำไมต้องโกนผมไฟ
  การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนโชคชะตาในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านการงาน การเงิน และสุขภาพ

ฤกษ์โกนผมไฟในเดือนมิถุนายน 2568

ตามความเชื่อโบราณ ฤกษ์โกนผมไฟแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ฤกษ์โกนผมไฟโสด ฤกษ์โกนผมไฟชาย ฤกษ์โกนผมไฟหญิง ฤกษ์โกนผมไฟเด็กชาย และฤกษ์โกนผมไฟเด็กหญิง โดยในเดือนมิถุนายนนี้มีฤกษ์โกนผมไฟที่สำคัญดังนี้

 • ฤกษ์โกนผมไฟโสด

 • วันที่ 2 เวลา 06.09 – 07.09 น.

 • วันที่ 8 เวลา 07.39 – 08.39 น.

 • วันที่ 16 เวลา 09.09 – 10.09 น.

 • วันที่ 21 เวลา 10.39 – 11.39 น.

 • วันที่ 30 เวลา 12.09 – 13.09 น.

 • ฤกษ์โกนผมไฟชาย

 • วันที่ 2 เวลา 07.09 – 08.09 น.

 • วันที่ 8 เวลา 08.39 – 09.39 น.

 • วันที่ 16 เวลา 10.09 – 11.09 น.

 • วันที่ 21 เวลา 11.39 – 12.39 น.

 • วันที่ 30 เวลา 13.09 – 14.09 น.

 • ฤกษ์โกนผมไฟหญิง

 • วันที่ 2 เวลา 08.09 – 09.09 น.

 • วันที่ 8 เวลา 09.39 – 10.39 น.

 • วันที่ 16 เวลา 11.09 – 12.09 น.

 • วันที่ 21 เวลา 12.39 – 13.39 น.

 • วันที่ 30 เวลา 14.09 – 15.09 น.

 • ฤกษ์โกนผมไฟเด็กชาย

 • วันที่ 2 เวลา 09.09 – 10.09 น.

 • วันที่ 8 เวลา 10.39 – 11.39 น.

 • วันที่ 16 เวลา 12.09 – 13.09 น.

 • วันที่ 21 เวลา 13.39 – 14.39 น.

 • วันที่ 30 เวลา 15.09 – 16.09 น.

 • ฤกษ์โกนผมไฟเด็กหญิง

 • วันที่ 2 เวลา 10.09 – 11.09 น.

 • วันที่ 8 เวลา 11.39 – 12.39 น.

 • วันที่ 16 เวลา 13.09 – 14.09 น.

 • วันที่ 21 เวลา 14.39 – 15.39 น.

 • วันที่ 30 เวลา 16.09 – 17.09 น.

สรุป

การโกนผมไฟเป็นพิธีกรรมที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ โดยในปี 2568 นี้ ดวงดาวโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการโกนผมหลายครั้ง ทำให้เกิดฤกษ์โกนผมไฟที่เหมาะสมในเดือนมิถุนายนนี้ จากข้อมูลข้างต้น ผู้อ่านสามารถเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อเข้ารับพิธีโกนผมไฟ เพื่อเสริมดวงในด้านที่ตนเองปรารถนา

คำหลัก

 • ฤกษ์โกนผมไฟ
 • โกนผมไฟ
 • ฤกษ์โกนผมไฟมิถุนายน 2568
 • เสริมดวง
 • โชคลาภ