เช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรกุมภาพันธ์ 2568 วันไหนดีสำหรับท่านที่ราศีกันย์

สรุป

ท่านที่ราศีกันย์ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือวางแผนที่จะมีบุตรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ควรเช็ควันฤกษ์ดีที่จะคลอดบุตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวคุณแม่และทารกในครรภ์ โดยวันฤกษ์ดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 สำหรับท่านที่ราศีกันย์มีดังต่อไปนี้

 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 11.59 น.
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 18.29 น.
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 12.59 น.
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 19.29 น.
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 13.59 น.

บทนำ

การคลอดบุตรเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความสุขสำหรับครอบครัว การเลือกวันคลอดบุตรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาและวัฒนธรรมไทย เนื่องจากเชื่อว่าวันเกิดของบุตรจะส่งผลต่อชะตาชีวิตในอนาคต ดังนั้นการตรวจสอบวันฤกษ์ดีก่อนคลอดบุตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทารกที่กำลังจะลืมตาดูโลก

FAQ

1. วันฤกษ์ดีมีผลต่อดวงชะตาของทารกอย่างไร?

เชื่อกันว่าวันฤกษ์ดีเป็นวันที่ดวงดาวและเทพเจ้าในสวรรค์อยู่ในตำแหน่งที่吉利 เป็นมงคลต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้น หากทารกเกิดในวันฤกษ์ดีก็จะได้รับอิทธิพลที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภและบารมี

2. นอกจากวันฤกษ์ดีแล้ว ควรพิจารณาปัจจัยอื่นใดในการเลือกวันคลอดบุตร?

นอกจากวันฤกษ์ดีแล้ว ยังควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาวะสุขภาพของแม่และทารก ความพร้อมของแพทย์และโรงพยาบาล และความสะดวกของครอบครัวด้วย

3. หากจำเป็นต้องผ่าคลอด สามารถกำหนดวันผ่าคลอดตามฤกษ์ได้หรือไม่?

ได้ สามารถกำหนดวันผ่าคลอดตามฤกษ์ได้ โดยควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความปลอดภัยของทั้งแม่และทารกในครรภ์

วันฤกษ์ดีสำหรับท่านที่ราศีกันย์

วันคลอดบุตร

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 11.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 18.29 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 12.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 19.29 น.
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 13.59 น.

วันทำบุญบ้าน

 • วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 12.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 19.29 น.
 • วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 13.59 น.
 • วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 20.29 น.
 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 14.59 น.

วันขึ้นบ้านใหม่

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 12.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 19.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 07.09 – 13.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.39 – 20.29 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 15.59 น.

วันทำขวัญเดือนทารก

 • วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 14.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2568 เวลา 13.39 – 20.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 15.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 13.39 – 21.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 16.59 น.

วันโกนผม

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 15.59 น.
 • วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 13.39 – 20.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 15.59 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 13.39 – 21.29 น.
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 07.09 – 16.59 น.

บทสรุป

การเช็ควันฤกษ์ดีก่อนคลอดบุตรเป็นความเชื่อและประเพณีที่สืบต่อกันมาของคนไทย ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับคุณแม่และครอบครัว แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคลอดบุตรในวันใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของแม่และทารก โดยการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในครอบครัว เพื่อให้ทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

คำหลัก

 • วันฤกษ์ดีคลอดบุตร
 • วันฤกษ์คลอดบุตรราศีกันย์
 • วันฤกษ์ทำบุญบ้าน
 • วันฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
 • วันฤกษ์ทำขวัญเดือนทารก